Małopolska: Biotechnologiczny boom


Małopolska: Biotechnologiczny boom: artykuł nr 4674

2007-06-13 01:39:56 Biotechnologia

Laboratorium Krystalizacji Białek to jedna z ciekawszych idei przyczyniających się do rozwoju badań i przemysłu biotechnologicznego w Małopolsce. Koordynatorem pomysłu jest Grzegorz Dubin – naukowiec z Wydziału Biotechnologii UJ, stypendysta programu Akademicka Innowacyjność dla Małopolski realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU*).

Od kilku lat Kraków staje się potężnym ośrodkiem branży biotechnologicznej. Badania oraz nauczanie w tym zakresie oferują Uniwersytet Jagielloński i Akademia Rolnicza. W Krakowie funkcjonuje kilkanaście placówek naukowych i instytutów badawczo-rozwojowych, których działalność wiąże się z sektorem Life Science (tzw. nauki o życiu). Uniwersytet Jagielloński może się poszczycić wspaniałymi naukowcami, których prace dawno przekroczyły zasięg krajowy. Spośród 30 najczęściej cytowanych polskich naukowców związanych z Life Science, 13 pracuje w krakowskich instytucjach (m.in. Ryszard J. Gryglewski, Stanisław J. Konturek, Aleksander Koj, Jan Potempa czy Jerzy Vetulani).

W Krakowie znajduje się około 20 szpitali, spośród których pod względem usług biomedycznych na pierwsze miejsce wysuwa się Uniwersytecki Szpital Dziecięcy oraz Szpital Uniwersytecki, w skład którego wchodzi 37 klinik. W 2006 33 instytucje naukowe i firmy założyły klaster technologiczny Life Science Krakow, który ma promować i rozwijać działalność w dziedzinach BIO. Warto wreszcie wspomnieć, że mieście i okolicach działa kilkanaście znanych i specjalistycznych firm biomedycznych np. Biomed, Apipol i Pliva Kraków, z którą w kwietniu br. UJ podpisał oficjalne porozumienie o współpracy.

Przy wsparciu CITTRU naukowcy z Uniwersytetu rozwijają działalność przedsiębiorczą, opierającą się na doświadczeniach, wiedzy naukowej i nowoczesnej aparaturze. Od kilkunastu lat działa firma BioCentrum, rozwijają się profesjonalne usługi powstałej na Wydziale Biologii spółki Biospekt, wkrótce na rynku pojawi się oferta firmy MicroBioLab.

Wiele przemawia za tym, że kolejnym interesującym przedsięwzięciem będzie Laboratorium Krystalizacji Białek. Jak tłumaczy Grzegorz Dubin - autor tej koncepcji: Krystalizacja białek jest właściwie jedynym sposobem zagłębienia się w mikrokosmos zjawisk biologicznych na poziomie atomów. Podróż taka jest z jednej strony niezwykle fascynująca gdyż wkraczamy w zupełnie nieznany świat. Z drugiej strony dostrzec można - gdy uświadomimy sobie, że to właśnie na poziomie atomowym zachodzą procesy biologiczne warunkujące nasze życie - jakim potężnym narzędziem jest ta metoda.

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu udało się w 2006 zainaugurować naukową działalność Laboratorium. Prace nad jego rozwojem były tez możliwe dzięki stypendium CITTRU. Obecnie stanowi ono światowej klasy placówkę, działalność której po odpowiednich doposażeniu, ma szansę – co podkreśla Dubin (…) wykonywać przemysłowe ekspertyzy niezbędne na przykład przy projektowaniu nowych leków, które tworzone są z uwzględnieniem ich struktury wewnętrznej.

Jestem przekonany – podsumowuje Dubin, że - wyniki prowadzonych przeze mnie prac przyczynią się do wzrostu potencjału i konkurencyjności ośrodka małopolskiego, zarówno w sensie badawczym jak i możliwości realizacji specyficznego zapotrzebowania przemysłu.

Inicjatywy takie jak Laboratorium Krystalizacji Białek to kolejne kroki prowadzące do trwałego wpisania się Krakowa na biotechnologiczną mapę Europy i uczynienia z regionu konkurencyjnego i nowoczesnego centrum naukowo-technologicznego na skalę światową.

Grzegorz Dubin o sobie:
“Urodziłem się i wychowałem w Krakowie. Po ukończeniu w 1997r. V Liceum Ogólnokształcącego podjąłem studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie w 2002r. otrzymałem tytuł magistra a w 2007r. obroniłem rozprawę doktorską. Podjęte w okresie studiów i doktoratu liczne wyjazdy do zagranicznych ośrodków naukowych odbyte w ramach szeregu polskich i zagranicznych programów stypendialnych przyczyniły się do udoskonalenia mojego warsztatu badawczego a także pozwoliły na szerokie spojrzenie na naukę światową i jej relacje z biznesem. Zdobyte doświadczenia i determinacja w połączeniu z przychylnością opiekunów naukowych pozwoliły na rozwinięcie w ciągu ostatnich lat samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej realizowanej m. in. w ramach projektu stypendialnego CITTRU.”

Więcej o programie „Akademicka Innowacyjność dla Małopolski” i 50 innowacyjnych projektach realizowanych w jego ramach: http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/445

Kontakt dr Grzegorz Dubin:
tel.: +48 12 664 63 78, 664 143 130, e-mail: grzegorzdubin@hotmail.com


Uzupełnienie:
*CITTRU powstało w 2003r. Zadaniem tej jednostki jest wspieranie transferu technologii, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz aplikowanie o fundusze na strategiczne inwestycje UJ, także te związane z rozwojem przedsiębiorczości. Działalność CITTRU to miedzy innymi Innowacyjna Baza Danych, gromadząca i udostępniająca informacje o uniwersyteckich ekspertach, projektach i aparaturze, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami, wprowadzenie regulacji oraz doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej i tworzenia firm, edukacja pro-przedsiębiorcza, współpraca międzynarodowa, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania.

www.cittru.uj.edu.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii