Natura 2000, rezerwaty morskie - zagrożenia czy szanse dla Bałtyku


Natura 2000, rezerwaty morskie - zagrożenia czy szanse dla Bałtyku: artykuł nr 4901

2007-08-14 00:04:50 Ekologia

Zapraszamy Państwa na konferencję w Krakowie. Szczegółowy program znajduje się w załączeniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailowo (info-ekounia@eko.org.pl) lub faxem (071 344 22 64). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje można otrzymać przez powyższy e-mail lub tel 071 344 22 64.

więcej informacji na stronie: eko-unia.org.pl/baltyk

PROGRAM KONFERENCJI

I. 9:45 Rejestracja uczestników
II. 10:00 Otwarcie konferencji
III. Referaty – część I

 • 10:05 „Plan dla Bałtyku. Partnerstwo dla Bałtyku” – Radosław Gawlik,
  koordynator Kampanii Bałtyk jest w Polsce, Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-
  Unia”
 • 10:30 „Obszary chronione na Bałtyku, Natura 2000” – Andrzej Langowski,
  Ministerstwo Środowiska (w uzgodnieniu)
 • 11:00 „Koncepcja rezerwatów morskich - dlaczego i co powinniśmy
  chronić, jak do nich doprowadzić w praktyce?” – Katarzyna Guzek,
  Greenpeace Polska

IV. 11:30 Przerwa kawowa
V. Referaty – część II

 • 12:00 „Forum dla Nowej Huty , jako Partnerstwo na Rzecz Lokalnego
  zrównoważonego rozwoju” – Krzysztof Kwatera, Forum dla Nowej Huty
 • 12:30 „Bursztynowym Szlakiem do Gdańska” – praktyczne sposoby
  ochrony dziedzictwa, przez rozwój turystyki zrównoważonej – Nina
  Gałuszka, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 • 13:00 „Sprawa Bałtyku - działaj lokalnie, myśl globalnie – doświadczenia
  międzynarodowe” – Rafał Serafin, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

VI. 13:30 Przerwa – degustacja potraw z ryb bałtyckich i dań wegańskich
Informacja o rozróżnianiu ryb bałtyckich od importowanych
VII. Warsztat
14:15 Uczestnicy konferencji dzieleni są na 2-3 grupy mieszane (przedstawiciele
różnych grup interesów) oraz wypracowują odpowiedzi na poniższe pytania.

 1. Co oznacza dla nas cel „ powstanie obszarów chronionych Natura 2000 (w tym na
  Bałtyku) – dla skutecznej ochrony zasobów”?
 2. Zagrożenia i szanse związane z realizacją tego celu
 3. Jakie kroki praktyczne należy podjąć dla jego realizacji- i kto je powinien podjąć?
  Dorobek warsztatu jest spisany po konferencji i rozsyłany do uczestników do akceptacji.

16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii