7,5 procent energii ze źródeł odnawialnych


7,5 procent energii ze źródeł odnawialnych: artykuł nr 2524

2006-05-18 14:29:20 Ekologia

Polska powinna do końca 2010 roku uzyskać 7,5 procent energii ze źródeł odnawialnych OZE w całkowitym bilansie energetycznym - informuje wiceminister środowiska Mariusz-Orion Jędrysek. Podstawową korzyścią z wykorzystania OZE jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, dywersyfikacja źródeł energii oraz rozwój nowych miejsc pracy i promocja regionów - powiedział w Senacie Jędrysek podczas wtorkowej konferencji Odnawialne źródła energii - szanse i bariery.

Dotychczas największym problemem związanym z rozwojem OZE było zbyt małe wsparcie finansowe przeznaczane na rozwój odnawialnych źródeł energii. Jak zapewniają przedstawiciele resortu gospodarki oraz resortu rozwoju regionalnego, pieniądze na ten cel będą coraz większe, zwłaszcza, że Polska musi sprostać wymaganiom stawianym na kraje członkowskie UE przez Komisję Europejską.

Wiceminister gospodarki Tomasz Wilczak podkreśla, że z programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" w latach 2007-2015 na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii przeznaczone zostanie 25 mld euro (środki krajowe i unijne). Wsparciem objęte będzie wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE, a także produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz wdrażanie produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej.

Ministerstwo gospodarki zakwalifikowało już projekty inwestycyjne związane z OZE na 5,7 mld euro. Sa to głównie fermy wiatrowe, małe elektrownie wodne do 10 MW, elektrociepłownie na biomasę.

Zachętą dla przedsiębiorców do inwestowania w OZE jest zwolnienie z podatku akcyzowego sprzedaży energii wytworzonej z odnawialnych źródeł.

Jak mówi Wilczak, w resorcie gospodarki powołany będzie specjalny zespół do spraw współpracy na rzecz rozwoju wykorzystania OZE.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii