TYDZIEŃ MÓZGU 2011 w Warszawie


TYDZIEŃ MÓZGU 2011 w Warszawie: artykuł nr 49027

2011-02-02 01:27:25 Medycyna

Coroczne konferencje z cyklu TYDZIEŃ MÓZGU, organizowane są już od 11 lat, z inicjatywy Instytutu Nenckiego, a wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Mają one na celu popularyzację wiedzy o mózgu, o jego działaniu w normie i patologii.

7 - 11 marca 2011 - Wykłady Tygodnia Mózgu 2011 w Warszawie. Wykłady odbędą się w siedzibie redakcji tygodnika Polityka przy ulicy Słupeckiej 6, wejście B, godz. 17:00
12 marca 2011 -Warsztaty w ramach Tygodnia Mózgu 2011. Warsztaty odbędą się w Instytucie Biologii Doświadczalnej przy ul. Pasteura 3

Logo Tygodnia Mózgu w Warszawie 2011Światowy Tydzień Mózgu
7 - 14 marca 2011
"Nowe metody leczenia - nowe drogi terapii

Zaproszeni wykładowcy:

1.    Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) "Nowe horyzonty w neurorehabilitacji: rola przełomowych odkryć w badaniach nad mózgiem" -poniedziałek 7 marca;
2.    Prof. dr hab. med. Maria Barcikowska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowksiego PAN) "Dekada porażek kolejnych leków przeciw chorobie Alzheimera"- wtorek 8 marca;
3.    Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński, dr Artur Lorens (Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu) "Współczesne możliwości stymulacji elektrycznej drogi słuchowej - implanty pnia mózgu" - środa 9 marca;
4.    Prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka (Warszawski Uniwersytet Medyczny; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) "Odmienność seksualnych reakcji kobiet i mężczyzn- diagnostyczne i terapeutyczne implikacje"- czwartek 10 marca;
5.    Prof. dr hab. Małgorzata Skup (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) "Obłaskawione wirusy w leczeniu chorób układu nerwowego"- piątek 11 marca

Wykłady odbywać się będą w Redakcji "Polityki", Warszawa, ul. Słupecka 6, Wejście B, godz. 17.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN


Tydzień Mózgu 2011

WARSZTATY I POKAZY W RAMACH TYGODNIA MOZGU 2011

12 marzec

"DZIEŃ BADACZA W INSTYTUCIE NENCKIEGO"

 

Lp.

 

Tytuł

 

Prowadzący

 

Opis

 

Godzina

 

1.

 

 

Jak działa mózg? - prezentacja wybranych narzędzi do badania umysłu

 

Monika Lewandowska

Alicja Moczulska

Anna Oroń

Justyna Skolimowska

 

Pracownia Neuropsychologii

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

 

Podczas pokazu przedstawimy neuropsychologiczne metody oceny funkcjonowania poznawczego (np. uwagi, pamięci). Uczestnicy zajęć będą mogli sprawdzić swoją uwagę, pamięć, zmierzyć czas reagowania, jak również poznać skutki uszkodzenia mózgu przejawiające się w zachowaniu człowieka. Przedstawimy także różne metody rehabilitacji neuropsychologicznej. W trakcie zajęć będziemy starać się zachęcić uczestników do czynnego udziału - pobudzić ich ciekawość i prowokować do stawiania pytań.

 

 

10.00

 

2.

 

Co nam w głowie siedzi? - warsztat dla najmłodszych

 

Monika Lewandowska

Alicja Moczulska

Anna Oroń

Justyna Skolimowska

 

Pracownia Neuropsychologii

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

 

W ramach pokazu w przystępny sposób zaprezentujemy podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania własnego modelu mózgu (lepienie z plasteliny lub rysowanie). Zajęcia odbywać się będą w małych grupach.  

Wybierzemy i nagrodzimy najlepsze prace.

 

11.00

3.

Nowe metody badania  i usprawniania pamięci i procesów poznawczych na modelu szczurzym

Małgorzata Węsierska

Iwona Adamska

Justyna Skolimowska

Pracownia Neuropsychologii

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

 

Mózg odpowiada za funkcjonowanie różnych form pamięci. Podczas pokazu zaprezentujemy modele zwierzęce pozwalające badać przyczyny zaburzeń pamięci oraz metody jej przywracania czy usprawniania.

Metody behawioralne ukażemy na przykładzie różnych wariantów nowatorskiego Testu Unikania Miejsca angażującego pamięć przestrzenną, procesy poznawcze  czy pamięć proceduralną. Omówimy też przezczaszkową  stymulację mózgu słabym prądem stałym, o różnej polarności, jako metodę polepszającą pamięć u zdrowych szczurów.

 

 

12.00

 

4.

 

Roboty wspomagające rehabilitację

 

Piotr Bogorodzki

Ewa Piątkowska - Janko

 

Instytut Radioelektroniki

Politechnika Warszawska

 

W trakcie pokazu zostanie w przystępny sposób przedstawiona jedna z najbardziej fascynujących technik poznania budowy i działania mózgu - rezonans magnetyczny, który   umożliwia oglądanie wnętrza ciała ludzkiego dzięki ogromnemu magnesowi. Zostaną również zaprezentowane różne urządzenia techniczne stosowane w rehabilitacji pacjentów dotkniętych chorobami mózgu, np. mechaniczne rękawice - protezy wspomagające wykonywanie zadań ruchowych przez osoby niepełnosprawne.

 

 

13.00

5.

Sekrety iluzji

Andrzej Foik

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Podczas pokazu zostaną zaprezentowane różnego rodzaju iluzje wzrokowe; iluzje ruchu, kształtu, barwy. Będą one stanowiły podstawę do wyjaśnienia funkcji  i procesów zachodzących w mózgu.

14.00

Warsztaty odbywać się będą w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, w sali konferencyjnej na II piętrze.

Więcej informacji na stronie www: http://www.ptbun.org.pl/tm2011/index.php?start=1

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny