Krakowska Konferencja Społeczno-Leśna


Krakowska Konferencja Społeczno-Leśna: artykuł nr 5083

2007-10-07 16:37:46 Leśnictwo

W poniedziałek 8 października 2007 roku o godz. 10.00 w Krakowskim Kinie Kijów przy ul. Krasińskiego 34 rozpocznie się konferencja poświęcona problematyce przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu. Krakowska debata jest elementem szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej przez Lasy Państwowe i skierowanej do szerokiego kręgu społecznego: leśników, pracowników samorządowych, radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli, instytucji zajmujących się ochroną przyrody w Województwie Małopolskim, organizacji pozarządowych, kół łowieckich i wszystkich dla których ochrona przyrody jest elementem zainteresowań zawodowych lub działań społecznych. Udział w Konferencji zapowiedzieli Minister Środowiska prof. Jan Szyszko i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mgr inż. Andrzej Matysiak.

Celem konferencji jest uświadomienie szerokiemu gremium społeczeństwa, a przede wszystkim ludziom mającym wpływ na kształtowanie warunków przyrodniczych województwa małopolskiego skutków efektu cieplarnianego i przedstawienie działań jakie w celu jego ograniczenia podejmują Lasy Państwowe. Celem konferencji jest również wytyczenie kierunków działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach.

- Prezentowane w trakcie obrad referaty i wystąpienia pokażą zagrożenia spowodowane efektem cieplarnianym i zaprezentują działania jakie podejmują Lasy Państwowe w celu zmniejszenia jego skutków. Jest to niezmiernie ważne dla całego społeczeństwa i w pełni zgodne z polityką ekologiczną państwa – mówi organizator konferencji mgr inż. Jan Kosiorowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Program konferencji:

  1. Otwarcie Konferencji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie mgr inż. Jana Kosiorowskiego.
  2. Wystąpienie Ministra Środowiska Prof. dr hab. inż. Jana Szyszko.
  3. Wystąpienie Dr inż. Konrada Tomaszewskiego Głównego Analityka Lasów Państwowych na temat: „Zadania uczestników systemu zarządzania jednostkami pochłaniania ze szczególnym uwzględnieniem zadań przypisanych nadleśniczym oraz prowadzącym inne gospodarstwa leśne - w świetle projektu ustawy o wspomaganiu redukcji emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji”.
  4. Prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski, dr inż. Marcin Pietrzykowski - wykład na temat: „Akumulacja węgla w ekosystemach powstających na terenach poprzemysłowych”.
  5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk, Prof. AR dr hab. inż. Jerzy Lesiński - wykład na temat: „Sekwestracja węgla w biomasie martwych drzew w lasach oraz w procesie wtórnej sukcesji na gruntach porolnych”.
  6. Dr inż. Waldemar Gil - wykład na temat: „Drewno jako surowiec przyjazny człowiekowi w aspekcie ustaleń protokołu z Kioto”.
  7. Dr hab. inż. Wojciech Ząbecki - wykład na temat:. „Plantacje drzew leśnych – alternatywnym źródłem jednostek pochłaniania i szansą rozwoju regionalnego Małopolski”.
  8. Wystąpienia podsumowujące
  9. Podsumowane konferencji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych mgr inż. Andrzeja Matysiaka.
  10. Zakończenie konferencji.


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa