Międzynarodowa konferencja o ochronie lasów


Międzynarodowa konferencja o ochronie lasów: artykuł nr 5158

2007-11-04 11:51:56 Leśnictwo

Podczas konferencji poświęconej ochronie lasów w Europie mają być podpisane dokumenty zwracające m.in. uwagę na zmiany klimatyczne i wizję przyszłości lasów w Europie. Konferencję zaplanowano na poniedziałek w Warszawie. Uczestnicy V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie podpiszą: Deklarację Ministerialną oraz dwie Rezolucje Warszawskie (las, drewno, energia oraz las i woda). Deklaracja Ministerialna ma być dokumentem, który obejmie długofalową wizję przyszłości lasów w Europie, z uwzględnieniem najbardziej aktualnych problemów społecznych i politycznych.

Rezolucja Warszawska - las, drewno, energia zwraca uwagę na zmiany klimatyczne oraz ich wpływ na rozwój lasów, wzrost zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych a także zagrożenia stabilności i konkurencyjności na rynku przemysłu drzewnego. Rezolucja Warszawska - las i woda porusza z kolei zagadnienia związane z zagrożeniami niedoboru wody pitnej oraz jej jakości w różnych regionach Europy.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele 46 krajów z Europy, reprezentanci Komisji Europejskiej oraz delegaci najważniejszych organizacji w międzynarodowej polityce leśnej.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony raport o stanie lasów w Europie, przygotowywany m.in. przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa