Pokonać problem udarów mózgu


Pokonać problem udarów mózgu: artykuł nr 5164

2007-11-06 02:28:08 Medycyna

Dr Bartosz Karaszewski lekarz i asystent w Klinice Neurologii Dorosłych Akademii Medycznej w Gdańsku jest naukowcem wszechstronnym - zajmuje go głównie medycyną, ale ma również przygotowanie animatorsko/kulturoznawczo-teatralne. Nawet w swojej dziedzinie realizuje kilka różnych projektów, które mogą wydawać się odległe tematycznie. Jednak, jak twierdzi, jest zdecydowanym zwolennikiem przewagi jakości nad ilością i tego stara się trzymać w swojej pracy naukowej.

Jego praca naukowa koncentruje się wokół problematyki związanej z udarami mózgu; analizuje skuteczność leczenia w głębokiej hipotermii, czyli poprzez obniżanie temperatury ciała chorego oraz prowadzi badania nad zastosowaniem w terapii komórek macierzystych szpiku kostnego.

NAJLEPSZA JEST NAUKA STOSOWANA

Bartosz Karaszewski jest naukowcem wszechstronnym - zajmuje go głównie medycyną, ale ma również przygotowanie animatorsko/kulturoznawczo-teatralne. Nawet w swojej dziedzinie realizuje kilka różnych projektów, które mogą wydawać się odległe tematycznie. Jednak, jak twierdzi, jest zdecydowanym zwolennikiem przewagi jakości nad ilością i tego stara się trzymać w swojej pracy naukowej.

Jego zdaniem, największą nagrodą dla zespołu naukowego, niezależnie od dziedziny nauki, jaką zajmują się badacze, jest świadomość, że wyniki prowadzonego przezeń badania maja realne przełożenie na codzienność, życie, funkcjonowanie grupy lub całej populacji. "Osobiście nie lubię badań, które choćby wnosiły coś w sensie poznawczym, nie mają praktycznego znaczenia" - dodaje.

Zgodnie z tymi przekonaniami, Karaszewski podjął w swoim doktoracie temat ważny dla rozwoju medycyny. "Metabolizm mózgu to, regulowany przez szereg czynników, kompletny panel reakcji chemicznych i procesów energetycznych zachodzących w komórkach i macierzy zewnątrzkomórkowej mózgu" - definiuje autor rozprawy. Główna cześć jego pracy opisuje określone zmiany metaboliczne w mózgu ludzi, którzy przebyli ostry udar niedokrwienny. Choroba ta jest obecnie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów i pierwszą przyczyną niepełnosprawności ludzi dorosłych na świecie.

POKONAĆ PROBLEM UDARÓW MÓZGU

"Nieinwazyjna ocena stężeń niektórych metabolitów w mózgu może mieć znaczenie przy przewidywaniu, czy choroba będzie postępować w najbliższych dniach, to znaczy czy obszar niedokrwienia będzie się dalej powiększać" - wyjaśnia doktor. Jak tłumaczy, stężenia mózgowych metabolitów pozwalają też na obliczenie temperatury tkanki w dowolnym miejscu mózgu.

Autor badań podkreśla, że naukowcy zdobywają coraz poważniejsze dowody na dużą skuteczność głębokiej hipotermii, czyli obniżania temperatury ciała chorego w znieczuleniu ogólnym, w leczeniu ostrych udarów niedokrwiennych, którym może towarzyszyć złośliwy obrzęk mózgu.

W pracy doktorskiej Karaszewskiego dyskutowana jest ponadto transplantacja (do mózgu) i transfuzja (dożylna) komórek macierzystych szpiku kostnego.

"Neurotransplantacja czy neurotransfuzja ma na celu zastąpienie części mózgowia, zazwyczaj nieodwracalnie zniszczonej przez określony proces chorobowy, komórkami +dostarczonymi z zewnątrz+, macierzystymi lub w późniejszych stadiach dojrzewania. Mogą one zostać wszczepione do mózgu, wówczas mówimy o transplantacji lub podane do krążenia, co nazywamy transfuzją" - tłumaczy badacz. Jak dodaje, komórki te (nie tylko neurony) po dotarciu do miejsca uszkodzenia mają funkcjonalnie zastąpić utraconą masę tkanki lub zastymulować jej autoodbudowę np. poprzez produkcję czynników wzrostu lub trankrypcyjnych.

Naukowiec prowadził eksperymentalne badania w tym zakresie i publikował ich wyniki wraz z grupą paryską. Jak precyzuje, prace te prowadził w laboratorium badań kardio- i neuronaczyniowych Narodowego Instytutu Badań Naukowych i Zdrowia (INSERM - skrót od pierwszych liter francuskiej nazwy tej placówki) w Paryżu; pracował tam jako stypendysta w programie Unii Europejskiej "Marie Curie", w ramach którego realizował swój doktorat.

"Na podstawie zdobytych doświadczeń uważam, że do leczenia chorób mózgu komórkami macierzystymi, przed światem nauki pozostaje jeszcze do przebycia długa i kręta droga" - podsumowuje dr Karaszewski.

Bartosz Karaszewski został nagrodzony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej stypendium wyjazdowym do Edynburga w tegorocznej edycji programu "Kolumb".

ZE SZPITALA NA SCENĘ, Z MEDYCYNY DO KULTURY

Jeszcze jako student medycyny, Bartosz Karaszewski postanowił równolegle poświęcić swoją uwagę studiom z zupełnie innej dziedziny.

"Teatr i kulturoznawstwo traktowałem jako coś w rodzaju hobby, ucieczki od zamknięcia się w jednej dziedzinie i, co się z tym mogło wiązać, utraty ogólnej wizji świata" - wspomina. Jak mówi, w studiu teatralnym spędził sporo czasu, choć nie narzekał na nadmiar wolnego na absorbujących przecież studiach medycznych.

"Dziś twierdzę, że ten drugi bardzo odległy tematycznie fakultet to były świetne i ważne chwile, które wiele mnie nauczyły, choć daleki jestem od traktowania tej +przygody+ w kategoriach +dobrej inwestycji+" - ocenia z perspektywy lat.

Kolejny fakultet - integracja europejska - jeszcze przed nim. To jednak też "tylko" odskocznia i próba zachowania trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość, co, zdaniem dra Karaszewskiego, bardzo pomaga w pracy kreatywnej.

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny