V Otwarte Warsztaty Entomologiczne


V Otwarte Warsztaty Entomologiczne: artykuł nr 5165

2007-11-06 14:04:53 Zoologia

W ramach kontynuacji cyklu Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ oraz Fundacja Ekologiczna „Zielona Szkoła” organizuje w Łodzi już piąte warsztaty entomologiczne, tym razem przewodnim tematem poruszanym na spotkaniach będą muchówki (Diptera) oraz chrząszcze z rodziny Cerambycidae. Podobnie jak to miało miejsce na poprzednich edycjach będzie to okazja do spotkania się ze specjalistami z całej Polski, wymiany okazów oraz możliwość nauczenia się wielu rzeczy na temat muchówek, chrząszczy i motyli. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa!

Warsztaty będą odbywały się w budynku szkoły na obrzeżach Łodzi, na terenie Lasu Łagiewnickiego. Uczestnicy warsztatów muszą zabrać ze sobą karimatę i śpiwór, bowiem nocleg będzie zorganizowany w sali szkolnej. Prosimy zabrać ze sobą również prowiant na czas pobytu. Organizatorzy zapewnią dostęp do wrzątku, a zainteresowanym zapewnimy możliwość zamówienia obiadu. Obiady będzie można zamówić na kilka dni przed OWE, sam obiad będzie dostarczony w sobotę o godz. 15 i w niedzielę o godz. 13. Prosimy o wyrozumiałość dla tych prostych warunków bytowych i zrozumienie dla celu, jaki nam przyświecał.

Jest też możliwość zarezerwowania noclegów w ośrodku MOSiR na terenie Arturówka (oddalona od miejsca OWE część terenów Lasu Łagiewnickiego). Informacje i kontakt dostępne są na stronie mosir.lodz.pl

Zainteresowani proszeni są o samodzielne zarezerwowanie sobie noclegu.

Przebieg Warsztatów i Prowadzący

• Bogusław Soszyński: Syrphidae - charakterystyka i oznaczanie.
• Cezary Bystrowski: Identyfikacja przynależności rodzin muchówek wyższych i niektórych rodzajów z rodzin Anthomyiidae, Phanidae, Muscidae,Rinophoridae,Calliphorida oraz Sarcophagidae.
• Miłosz Owieśny: Charakterystyka i oznaczanie podrodzin, niektórych rodzajów i gatunków w obrębie rodziny Tachinidae - rączycowate.
• Grzegorz Socha: Łowikowate (Asilidae) Polski Środkowej - fauna i ekologia.
• Andrzej Grzywacz: Wykorzystanie muchówek w entomologii sądowej, charakterystyka i rozpoznawanie wybranych rodzin i gatunków
• Adam Woźniak: Metody poszukiwania larw, poczwarek i imagines oraz hodowla Cerambycidae.

Warunki uczestnictwa

W zasadzie jedynym warunkiem uczestnictwa jest przysłanie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata przy wstępie na OWE kwoty 10zł na pokrycie kosztów poniesionych przez gospodarza naszego spotkania, czyli szkoły, w której się spotkamy. Zastrzegam, że gdyby zainteresowanie przerosło nasze przewidywania, rezerwujemy sobie prawo ograniczenia liczby uczestników.

Zachęcamy do zabrania ze sobą muchówek, chrząszczy i motyli z własnych zbiorów, które obecni specjaliści postarają się, jeżeli to możliwe, na miejscu oznaczyć oraz które będzie można miedzy sobą wymienić dla wzbogacenia swoich kolekcji porównawczych. Jednocześnie gorąco namawiam do przywiezienia z sobą binokularów, aby możliwa była praca w małych grupach i uniezależnienie się od warunków sprzętowych, jakie my zdołamy stworzyć.
Pragniemy podkreślić, że OWE mają być spotkaniem przy binokularach i okazach owadów dla podniesienia swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, a nie sesją referatową, stąd wystąpienia referatowe będą ograniczone do minimum.

Terminy, dojazdy

Uczestników będziemy przyjmowali od godz. 900 w sobotę 8 grudnia, a opuszczenie budynku szkoły przewidujemy na godziny popołudniowo-wieczorne w niedzielę 9 grudnia.

Oficjalne rozpoczęcie OWE planujemy na godzinę 1200 w sobotę, a zakończenie dyskusji podsumowującej warsztaty na godz. 1600 w niedzielę, aby pozostawić chętnym możliwość wcześniejszego wyjazdu do domu.

Krzysztof Pabis , Piotr Pawlikiewicz, Mateusz Płóciennik

V Otwarte Warsztaty Entomologiczne
Łódź, 08-09 XII 2007

kontakt: raku83@interia.pl
Formularz zgloszeniowy >> tutaj << (ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 2.12.2007 r.)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii