XXVI Zjazd Klubu Przyrodników


XXVI Zjazd Klubu Przyrodników: artykuł nr 5370

2008-01-30 23:49:14 Ciekawostki

Wszystkich członków i sympatyków serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Zjeździe Klubu Przyrodników, który odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w Ośrodku Leśnik w dniach 23 - 24 lutego (sobota - niedziela). W pierwszym dniu Zjazdu, w części przedpołudniowej, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. W programie zaplanowano także kilkanaście referatów dotyczących działalności Klubu i najważniejszych problemów ochrony przyrody, a w drugim dniu cztery miniwarsztaty. W tym roku podczas zjazdu obchodzić będziemy 25 rocznicę powstania Klubu, dla wszystkich którzy dokumentowali naszą działalność w dalszej i bliższej przeszłości ogłaszamy specjalny konkurs fotograficzny.

Klub Przyrodników

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek