Konkurs na artykuł popularnonaukowy


Konkurs na artykuł popularnonaukowy: artykuł nr 6314

2009-07-09 09:10:04 Ciekawostki

Forum Akademickie ogłasza konkurs na artykuł popularnonaukowy - "SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH". Na autora najlepszej publikacji czeka m.in. 3,5 tys. złotych i nagrody rzeczowe. Zgłoszenie można nadsyłać do 15 listopada, rozstrzygnięcie konkursu - w styczniu 2010 roku.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną zaś opublikowane w "Forum Akademickim".

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział.

Do konkursu będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem. Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.

Artykuły z dopiskiem "Konkurs", należy przesłać na adres redakcji pod adresem redakcji do 15 listopada tego roku (liczy się data stempla pocztowego).

Na laureata I nagrody czekają dwie nagrody pieniężne - w sumie 3,5 tys. złotych, a także udział w kursie "Data mining - kurs podstawowy" i dwa rodzaje oprogramowania.

Oprogramowanie będzie też nagrodą dla laureatów II i III miejsca. Organizatorzy przyznają też cztery wyróżnienia.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni dostaną książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz roczną prenumeratę "Forum Akademickiego".

Redakcja zastrzega, że teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.forumakad.pl.

Honorowy patronat nad konkursem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek