Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach


Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach: artykuł nr 5422

2008-02-14 15:23:26 Ciekawostki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody laureatom III edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" zorganizowanego przez redakcję "Forum Akademickiego". Uroczystość odbyła się podczas posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

I nagrodę - weekend w Hotelu Villa Tarsis**** w Kołobrzegu, o wartości 1300 zł, ufundowaną przez firmę Horizon Travel oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, ufundowaną przez firmę Carl Zeiss sp. z o.o.

za pracę: Nanorurki w kremie, czyli rzecz o sitach cząsteczkowych

otrzymał:

mgr inż. Sławomir Boncel z Jaworzna, technolog chemii organicznej, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktorant na Wydziale Chemii tej uczelni.

II nagrodę - weekend we dwoje w Hotelu Alpejskim**** w Karpaczu, o wartości 1200 zł,

ufundowaną przez Horizon Travel

za pracę: Zostać czy odejść? Dylematy ptasich rodziców

otrzymała:

mgr Beata Czyż z Wrocławia, ekolog, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka na tymże wydziale, asystentka w Zakładzie Ekologii Ptaków UWr.

III nagrodę – dwudniowy pobyt w Ośrodku Rekreacyjno-Konferencyjnym Ognisty Ptak w Węgorzewie na Mazurach, o wartości 900 zł, ufundowaną przez Horizon Travel

za pracę: Życiodajny pokarm

otrzymała:

mgr Monika Słupecka z Warszawy, biolog, absolwentka SGGW w Warszawie, asystentka w Zakładzie Fizjologii Przewodu Pokarmowego w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.

I wyróżnienie:

- za pracę: Toksyczny świat grzybów

otrzymał mgr inż. Adam Kuzdraliński z Lublina, biotechnolog, doktorant w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie.

II wyróżnienie

- za pracę: Kryzysowe narzeczone. Porwania kobiet w Kirgistanie

otrzymała mgr Joanna Mroczkowska z Warszawy, absolwentka międzynarodowych stosunków politycznych w SGH w Warszawie i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie.

III wyróżnienie

- za pracę: Pazerność nie popłaca

otrzymała mgr Małgorzata Szafarska z Krakowa, chemik, absolwentka chemii UJ, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

IV wyróżnienie

- za pracę: Gmerki – mieszczańskie znaki

otrzymała mgr Iwona Grzelczak-Miłoś z Koła, absolwentka historii UAM w Poznaniu, doktorantka w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu.

Laureaci I i II wyróżnienia otrzymają oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 oraz książkę z SAS Publishing.

Laureaci III i IV wyróżnienia otrzymają oprogramowanie JMP 7 Academic oraz książkę z SAS Publishing.

Komisja konkursowa, w składzie: red. Magdalena Bajer (przewodnicząca), prof. Ewa Bartnik oraz red. Grzegorz Filip, wysoko oceniła większość nadesłanych prac. Zgodnie z regulaminem konkursu, jury nagrodziło przede wszystkim wyczucie idiomu popularnonaukowego oraz umiejętność prezentacji własnych, niejednokrotnie skomplikowanych badań w przystępny sposób.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w "Forum Akademickim"

I nagrodę - weekend w Hotelu Villa Tarsis**** w Kołobrzegu, o wartości 1300 zł, ufundowaną przez firmę Horizon Travel oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, ufundowaną przez firmę Carl Zeiss sp. z o.o.

za pracę: Nanorurki w kremie, czyli rzecz o sitach cząsteczkowych

otrzymał:

mgr inż. Sławomir Boncel z Jaworzna, technolog chemii organicznej, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktorant na Wydziale Chemii tej uczelni.

II nagrodę - weekend we dwoje w Hotelu Alpejskim**** w Karpaczu, o wartości 1200 zł,

ufundowaną przez Horizon Travel

za pracę: Zostać czy odejść? Dylematy ptasich rodziców

otrzymała:

mgr Beata Czyż z Wrocławia, ekolog, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka na tymże wydziale, asystentka w Zakładzie Ekologii Ptaków UWr.

III nagrodę – dwudniowy pobyt w Ośrodku Rekreacyjno-Konferencyjnym Ognisty Ptak w Węgorzewie na Mazurach, o wartości 900 zł, ufundowaną przez Horizon Travel

za pracę: Życiodajny pokarm

otrzymała:

mgr Monika Słupecka z Warszawy, biolog, absolwentka SGGW w Warszawie, asystentka w Zakładzie Fizjologii Przewodu Pokarmowego w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.

I wyróżnienie:

- za pracę: Toksyczny świat grzybów

otrzymał mgr inż. Adam Kuzdraliński z Lublina, biotechnolog, doktorant w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie.

II wyróżnienie

- za pracę: Kryzysowe narzeczone. Porwania kobiet w Kirgistanie

otrzymała mgr Joanna Mroczkowska z Warszawy, absolwentka międzynarodowych stosunków politycznych w SGH w Warszawie i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie.

III wyróżnienie

- za pracę: Pazerność nie popłaca

otrzymała mgr Małgorzata Szafarska z Krakowa, chemik, absolwentka chemii UJ, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

IV wyróżnienie

- za pracę: Gmerki – mieszczańskie znaki

otrzymała mgr Iwona Grzelczak-Miłoś z Koła, absolwentka historii UAM w Poznaniu, doktorantka w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu.

Laureaci I i II wyróżnienia otrzymają oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 oraz książkę z SAS Publishing.

Laureaci III i IV wyróżnienia otrzymają oprogramowanie JMP 7 Academic oraz książkę z SAS Publishing.

Komisja konkursowa, w składzie: red. Magdalena Bajer (przewodnicząca), prof. Ewa Bartnik oraz red. Grzegorz Filip, wysoko oceniła większość nadesłanych prac. Zgodnie z regulaminem konkursu, jury nagrodziło przede wszystkim wyczucie idiomu popularnonaukowego oraz umiejętność prezentacji własnych, niejednokrotnie skomplikowanych badań w przystępny sposób.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w "Forum Akademickim"

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek