Doctus - małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów


Doctus - małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów: artykuł nr 5862

2008-08-23 20:49:09

Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ( Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ).

Celem projektu "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"
jest wspieranie prac naukowych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową na terenie Unii Europejskiej, kształcącym się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla regionu tj. zgodną z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego ( RSI ).

RSI wyróżnia następujące obszary strategicznego rozwoju:

 • Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym,
 • Infrastruktura techniczna i transport,
 • Ochrona środowiska i krajobrazu,
 • Energetyka odnawialna,
 • Inżynieria materiałowa wraz z technologiami odlewniczymi oraz hutniczymi,
 • technologie i techniki w budownictwie,
 • Ochrona zdrowia - przemysł uzdrowiskowy , rekreacja, turystyka,
 • Technologie medyczne,
 • Biologia i Biotechnologia,
 • Przemysł rolno-spożywczy,
 • Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji,
 • Technologie i techniki informacyjne,

Stypendia przeznaczane są dla  doktorantów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez  przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego .

Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie.

Więcej informacji: www.stypendia.mcp.malopolska.pl/MCP/Stypendia_dla_doktorantow,36.html

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z