Nowe studia podyplomowe z zakresu Pielęgnacji i Żywienia Zwierząt Towarzyszących


Nowe studia podyplomowe z zakresu Pielęgnacji i Żywienia Zwierząt Towarzyszących: artykuł nr 6043

2008-12-17 12:28:30

Przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW utworzono całkiem nowe Studia Podyplomowe z zakresu Pielęgnacji i Żywienia Zwierząt Towarzyszących. W organizacji studiów i prowadzeniu zajęć bierze udział także Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

Zważywszy na to, że ilość środków wydatkowanych na zwierzęta towarzyszące oraz ilość psów i kotów w gospodarstwach domowych zwiększa się, propozycja studiów wychodzi naprzeciw potrzebom lekarzy weterynarii i zootechnikom. Informacje przekazane na studiach mogą mieć także znaczenie praktyczne w ułatwiające otwarcie lub rozszerzenie działalności usługowej z zakresu pielęgnacji i żywienia zwierząt towarzyszących.

Studia są przeznaczone dla absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach (dawniej Zootechnicznego), którzy chcieliby poszerzyć swoja wiedzę w zakresie pielęgnacji i żywienia zwierząt towarzyszących. Przewiduje się, że szczególnym zainteresowaniem studia będą się cieszyć wśród osób, które ukończyły studia w latach 80tych i 90tych, ponieważ wtedy ilość godzin poświęconych zwierzętom towarzyszącym była mniejsza niż obecnie.

Organizacja:
Studia będą trwać rok (zaczynają się w semestrze letnim), z podziałem na dwa semestry i będą kończyć się egzaminem. Przewiduje się około 200 godzin zajęć (w tym 75 godzin ćwiczeń, warsztatów, seminariów) rozłożonych w 14 zjazdach weekendowych. Zajęcia laboratoryjne będą odbywały się w WSZKiPZ w pracowniach tej uczelni. Przewiduje się 7 działów tematycznych obejmujących przewidywane zajęcia:

  • Szczegółowe żywienie zwierząt towarzyszących
  • Bariera naskórkowa i okrywa włosowa zwierząt towarzyszących
  • Choroby skóry
  • Pielęgnacja zwierząt towarzyszących
  • Ektopasożyty i ich zwalczanie
  • Produkty do pielęgnacji skóry i okrywy włosowej zwierząt towarzyszących
  • Elementy psychologii, etologii, marketingu oraz rozpoznanie rynku pielęgnacyjnego

Ponad połowa prezentowanych treści jest całkowicie nowa i nie jest prezentowana w innym cyklu nauczania.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
Czas trwania studiów: 2 semestry
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą
Termin zgłoszeń: od 01.12 2008r. do 15. 02. 2009 r.
Liczba miejsc: 32
Opłata za semestr: 2 000 zł
SGGW

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z