Grasz o staż


Grasz o staż: artykuł nr 6606

2010-02-03 02:07:36

187 staży, studia podyplomowe i różnorodne kursy o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych czekają na uczestników jubileuszowej, XV edycji konkursu "Grasz o staż". Zadania, które będą musieli rozwiązywać uczestnicy konkursu od 1 lutego są dostępne na stronie internetowej konkursu: www.grasz.pl.

Jak informuje Piotr Ruszowski z organizującej konkurs firmy PricewaterhouseCoopers, w konkursie mogą wziąć udział studenci III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich, III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów uzupełniających. Mogą z niego skorzystać również absolwenci, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie przekroczyli 30. roku życia.
Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny zarejestrować się na stronie internetowej, wypełnić ankietę - która pełni tu rolę CV - a następnie wybrać i rozwiązać jedno, dwa lub trzy zadania spośród wszystkich 67 dostępnych na stronie inicjatywy.

Wszystkie praktyki oferowane jako nagrody w konkursie są płatne - laureaci otrzymują za nie wynagrodzenie w wysokości 2 200 złotych brutto za miesięczny staż w firmie. Każda praktyka jest także merytoryczna, co pozwala laureatowi zdobyć niezbędne na rynku pracy doświadczenie.

W tegorocznej edycji organizatorzy oferują również nagrody dodatkowe: studia MBA, studia podyplomowe, międzynarodowe kursy marketingowe, specjalistyczne szkolenia interpersonalne, kursy językowe oraz prenumeraty czasopism, a także nagrody książkowe.

"Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany piętnaście lat temu, gdy rozpoczęcie zawodowej kariery było dla młodych ludzi dużym wyzwaniem ze względu na sytuację ekonomiczną naszego kraju. Dzisiaj okazuje się, że jesteśmy w podobnej sytuacji - ponownie trudniej jest zdobywać doświadczenie i znaleźć pracę. Cieszę się, że dzięki firmom biorącym udział w +Grasz o staż+ prawie 200 osób otrzyma szansę rozpoczęcia swojej kariery" - mówi Anna Budzich, koordynatorka konkursu.

Od 1996 roku, czyli od początku istnienia programu, fundatorami było blisko 400 pracodawców a laureatami zostało ponad 1900 studentów i absolwentów.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z