Zagraniczni eksperci gratulują Polakom sukcesów w ochronie wodniczki nad Biebrzą


Zagraniczni eksperci gratulują Polakom sukcesów w ochronie wodniczki nad Biebrzą: artykuł nr 6781

2010-05-20 13:56:42 Zoologia

Reprezentanci 12 państw, których terytoria pokrywają się z zasięgiem wędrówek wodniczki (Acrocephalus paludicola) przyjęli rezolucję, w której gratulują Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków (OTOP) oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu olbrzymiego sukcesu w obronie przyrody biebrzańskich bagien, jakim jest skuteczne wcielenie szeroko zakrojonego projektu ochrony gatunkowej wodniczki ? największego skarbu ornitologicznego Polski. Przedstawiciele rządów spotkali się z blisko stoma polskimi oraz zagranicznymi przyrodnikami i naukowcami na konferencji, jaka odbyła się w dniach 11?15 maja 2010 w Biebrzańskim Parku Narodowym. Celem konferencji była prezentacja i podsumowanie osiągnięć programu, w znacznym stopniu finansowanego ze środków europejskiego funduszu LIFE Natura.

Ochroda wodniczkiOkoło 20% światowej populacji wodniczki zamieszkuje Dolinę Biebrzy. Rozszerzenie terenów podmokłych łąk torfowiskowych, stanowiących ulubione siedlisko wodniczki było jednym z głównych celów sześcioletniego projektu "Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech". Projekt ten, rozpoczęty w 2005 roku, posiada całkowity budżet przekraczający 5 mln euro. Dzięki staraniom pracowników OTOP i Biebrzańskiego Parku Narodowego przyrodnicy zyskali wiedzę na temat sposobów przywracania siedlisk wodniczki i używanego do ich pielęgnacji prototypowego sprzętu, który pozwala kosić torfowiskowe łąki bez wywierania negatywnego wpływu na delikatną glebę torfowisk. OTOP i BPN przeprowadziły wykup terenów, na których występuje wodniczka. Niektóre z nich wydzierżawiono rolnikom, którzy poprzez wsparcie finansowe w postaci programów rolno-środowiskowych zostali zachęceni do prowadzenia na swoich działkach gospodarki przyjaznej ptakom, w tym wodniczce. Dzięki tego rodzaju działaniom program ochrony wodniczki jest już prowadzony na powierzchni ponad 42 tys. hektarów i cieszy się szerokim poparciem lokalnej społeczności.

Wodniczka (Acrocephalus paludicola)Biebrzańskie torfowiska wyglądają dziś zupełnie inaczej niż w czasach przed wprowadzeniem projektu ochrony wodniczki. Tam, gdzie jeszcze niedawno krzewy i drzewa powoli zarastały cenne torfowiskowe łąki, dziś można znów spotkać czajki, krwawodzioby, czy rycyki, a przede wszystkim obserwować powrót wodniczki. Monitoring naukowy pokazał, że gatunek ten zajął już ponad 250 ha poprzednio utraconych siedlisk  a jego liczebność na terenach objętych projektem wzrosła. Zmiany są widoczne nawet gołym okiem. Goszczący na konferencji w Biebrzańskim Parku, znany, zajmujący się od 10 lat wodniczką,  niemiecki naukowiec Dr. Karl Schulze-Hagen, powiedział: "Tereny kiedyś, jak pamiętam, pokryte gęstymi trzcinami, wśród których wodniczka walczyła o przetrwanie, teraz znów są otwartymi torfowiskowymi łąkami pełnymi śpiewających ptaków. To prawdziwy cud w ochronie przyrody, o jakim nigdy nawet nie śmiałem marzyć."

Krótko po konferencji programu LIFE miało miejsce spotkanie przedstawicieli krajów sygnatariuszy podpisanego w 2003 roku pod auspicjami Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, w skrócie CMS, ) międzynarodowego porozumienia dotyczącego ochrony wodniczki. Przedstawiciele rządów 12 państw ocenili postęp prac nad ocaleniem tego unikalnego gatunku przed wyginięciem. Podczas spotkania strony porozumienia przyjęły nowy Międzynarodowy Plan Działań dla Wodniczki, który został zaktualizowany w oparciu o wiedzę i wyniki badań uzyskane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków podczas projektu LIFE. Ten plan ochrony stanowi podstawę międzynarodowych umów łączących kraje podejmujące wysiłki w celu ocalenia światowej populacji wodniczki. Podczas spotkania, do porozumienia w ramach CMS przystąpiły dwa nowe kraje, Francja i Mali.

Sekretarz Konwencji CMS, Elizabeth Maruma Mrema z Tanzanii powiedziała: "Musimy zdwoić nasze starania, aby ocalić ten wyjątkowy gatunek. Skoordynowane akcje ochrony wodniczki - najbardziej zagrożonego gatunku wśród ptaków śpiewających w Europie i Afryce - podejmowane w Roku Różnorodności Biologicznej przyczyniają się też do ochrony mokradeł, które są kluczowe także dla przetrwania wielu innych gatunków zwierząt."

Marcin Kozłowski
Specjalista ds. komunikacji, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
fot. S. Seyfert (Stse) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0


Zobacz też: Wodniczka (Acrocephalus paludicola) - kosztowny skrzydlaty rozpustnik

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii