Rekrutacja na poznańskiej AM pod znakiem protestów


Rekrutacja na poznańskiej AM pod znakiem protestów: artykuł nr 1006

2005-07-21 18:00:48 Szkoła

Kilkadziesiąt osób, które nie dostały się na Akademię Medyczną w Poznaniu, napisało do rektora tej uczelni list, w którym wyrażają przekonanie, że uczelnia skrzywdziła kandydatów z tzw. starą maturą. Uczelnia odpowiada, że niezadowoleni z wyników muszą napisać odwołania. Problem dotyczy przede wszystkim kierunku lekarskiego, na który przyjęto łącznie 204 osoby, w tym 23 kandydatów ze starą maturą. Z informacji uczelni wynika, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 11 osób.

Zdaniem sygnatariuszy listu, uczelnia popełniła błąd domagając się od kandydatów ze starą maturą zdawania testu kwalifikacyjnego, który był - ich zdaniem - trudniejszy od nowej matury, na podstawie wyników której kwalifikowano część zainteresowanych studiowaniem na tej uczelni. Zgodnie z zasadami rekrutacji, ci kandydaci, którzy zdawali starą maturę, musieli napisać dodatkowy test.

"Wiedza, którą my posiadamy, była inaczej sprawdzana, nasz egzamin był trudniejszy. To było niesprawiedliwe" – uważa Natalia Badziok, która nie dostała się na uczelnię, a zdawała test dla kandydatów ze starą maturą.

Prorektor ds. promocji Akademii Medycznej w Poznaniu, prof. Jacek Wysocki zaznacza, że prorektor ds. studenckich uczelni spotkał się z autorami listu i poinformował ich o tym, że muszą napisać odwołania jeżeli nie zgadzają się z decyzją uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

"Komisja i senat uczelni muszą się ustosunkować do odwołań. Już teraz wiadomo, że nie ma wolnych miejsc w tym roku na naszej uczelni, ale wszystko zależy od wyniku rozpatrzenia odwołań" – podkreśla prof. Wysocki.

Jego zdaniem, warto zwrócić uwagę na fakt, że Akademia Medyczna w Poznaniu przyjmowała kandydatów z nową maturą od 81 proc. maksymalnej liczby punktów, podczas gdy na podobnych uczelniach w Gdańsku, Szczecinie, Toruniu i Białymstoku wystarczyło 56,1 do 63 proc. punktów.

Z informacji Akademii Medycznej w Poznaniu wynika, że o przyjęcie ubiegało się w tym roku łącznie 7100 kandydatów. Najbardziej obleganymi kierunkami okazały się: biotechnologia medyczna (12,4 kandydata na jedno miejsce), lekarski (11,2) oraz lekarsko- dentystyczny (11,5).

Na kierunek lekarsko-dentystyczny przyjęto 72 osoby, w tym 11 ze starą maturą, na analitykę medyczną - 50 osób, w tym ze starą maturą 8 osób, na farmację - 130 osób, w tym 4 ze starą maturą, na biotechnologię - 30 osób wyłącznie z nową maturą.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Tomasz Lisiecki

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół