Znaleziono ślady najstarszych ślimaków lądowych


Znaleziono ślady najstarszych ślimaków lądowych: artykuł nr 2108

2006-03-14 10:18:43 Zoologia

Ślady nowych okazów najstarszych ślimaków lądowych sprzed 300 mln lat, w tym kilka gatunków nieznanych jeszcze nauce, znaleziono w Karniowicach koło Krakowa i na hałdach w Sosnowcu. W Polsce badania paleozoicznych ślimaków lądowych nie były dotąd prowadzone na szerszą skalę, choć pierwsze znaleziska pochodzą jeszcze z końca XIX wieku. Badania nad ewolucją najstarszych ślimaków podjęła doc. Ewa Stworzewicz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie przy współpracy prof. Beaty M. Pokryszko z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Joachima Szulca z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polska jest jednym z nielicznych krajów obok USA, Kanady, Anglii, Francji, Niemiec, Austrii, Czech i prawdopodobnie Rosji, gdzie znaleziono dowody kopalne świadczące o występowaniu płucodysznych ślimaków już w późnym karbonie i wczesnym permie - wyjaśniła doc. Stworzewicz.

Ze wstępnego rozpoznania obu stanowisk w Karniowicach i Sosnowcu wynika, że znalezione tam liczne okazy ślimaków należą do kilku gatunków.

Obok odcisków ślimakow w Sosnowcu występują szczątki innych przedstawicieli fauny słodkowodnej i lądowej - mieczogony, fragmenty pancerzy wielkoraków, małże i owady. Natomiast w Karniowicach ślimaki znaleziono w towarzystwie obfitych szczątków lądowej flory. Prawdopodobnie była to jakaś wilgotna oaza ze zbiornikiem wodnym i torfowiskami.

"Przedmiotem badań naszego zespołu będą paleozoiczne skamieniałości muszli ślimaków oraz ich odciski zebrane ze stanowisk w Karniowicach i Sosnowcu, w tym okazy znajdujące się w zbiorach paleontologicznych w kraju i za granicą. Uzyskane materiały przyczynią się do rozwoju wiedzy na temat mechanizmów ewolucji malakofauny lądowej w najwcześniejszym etapie jej zróżnicowania. Pozwolą też na wierne zrekonstruowanie środowiska, w jakim żyły jedne z najwcześniejszych ślimaków lądowych.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii