Tylko 40 procent Polaków niepokoi się o środowisko naturalne


Tylko 40 procent Polaków niepokoi się o środowisko naturalne: artykuł nr 2900

2006-07-08 17:52:40 Ekologia

Zmniejsza się liczba osób zaniepokojonych stanem środowiska naturalnego w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych swoje obawy wyrażało 78 procent badanych, obecnie jest to 40 procent - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS. Zdaniem większości badanych Polaków (59 proc.), zatruwanie środowiska naturalnego jest jednym z ważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych.

Co trzeci respondent (31 proc.) uważa za groźną możliwość globalnego ocieplenia klimatu oraz awarie elektrowni atomowych.

Z sondażu wynika, że zmniejszyła się liczba osób, które postrzegają swoją okolicę jako miejsce szczególnie zanieczyszczone. Zmalała też liczba badanych, którzy uważają, że to mieszkańcy miasta, czy gminy powinni przede wszystkim podejmować działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Sześć lat temu taką opinię wyrażało 56 proc., a obecnie 49 proc.

Dwie trzecie ankietowanych (67 proc.) uważa, że w miejscowościach, które zamieszkują środowisko naturalne jest chronione lepiej, niż 5 lat temu. Przeciwnego zdania jest 8 proc., a co piąty (22 proc.) uważa, że nic się nie zmieniło.

Ponad połowa respondentów - 56 proc.( 18 pkt. więcej niż w 2000 r.) segregowała odpady domowe, 27 proc. ( 12 pkt więcej niż w 2000r. ) zbierałam surowce wtórne: szkło, puszki, makulaturę, a prawie 31 proc. deklarowało, że podnosi śmieci znalezione w lesie, na łące, czy nad rzeką.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-5 czerwca 2006. na 1041 osobowej reprezentatywnej próbie losowo wybranych dorosłych mieszkańców Polski.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii