Nowelizacja niemieckich przepisów dotyczących komórek macierzystych?


Nowelizacja niemieckich przepisów dotyczących komórek macierzystych?: artykuł nr 3753

2006-11-15 17:30:00 Biotechnologia

Obecne prawo niemieckie zakazuje wytwarzania embrionalnych komórek macierzystych na terytorium Niemiec i jedynie dopuszcza - wyłącznie do celów badawczych - import linii komórek macierzystych utworzonych przed dniem 1 stycznia 2002 r. Według DFG wymienione ramy prawne ograniczają wkład krajowych naukowców w badania nad komórkami macierzystymi, ponieważ komórki dostępne dla badaczy niemieckich są zanieczyszczone produktami komórek zwierzęcych lub wirusami i nie zostały uzyskane lub wyhodowane w warunkach standaryzowanych.

W ostatnich latach powstały nowe linie komórek macierzystych, które są wolne od zanieczyszczeń i na które można uzyskać zezwolenie w UE. Te linie komórek są częściowo pozyskane przez "Międzynarodowe Forum Komórek Macierzystych", które udostępnia je do badań. DFG twierdzi, że obecne kluczowe regulacje odnoszące się do terminów powinny być uchylone w celu zapewnienia dostępu do linii komórek, wytworzonych od dnia 1 stycznia 2002 r., które odpowiadają aktualnym standardom w nauce i technologii. Oznaczałoby to znaczną poprawę konkurencyjności naukowców niemieckich w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi - utrzymują przedstawiciele Fundacji. Jednakże ostrzegają, że każde nowo pozyskane linie komórek powinny pochodzić z dodatkowych embrionów.

Innym kluczowym zaleceniem jest zezwolenie na wykorzystywanie importowanych linii komórek do celów diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych. Ustawa z 2002 r. o komórkach macierzystych stanowi, że z zagranicy do Niemiec można importować linie komórek wyłącznie do celów badawczych. Przedstawiciele DFG dowodzą jednak, że w miarę jak rozwój nowych procedur ukierunkowanych na zastosowania powoli staje się rzeczywistością, import do celów diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych powinien również być dopuszczalny.

Wreszcie, naukowcy niemieccy nie powinni już dłużej obawiać się ścigania - co ma miejsce w świetle obecnych przepisów - za swój udział w projektach międzynarodowych, w których wykorzystywane są te nowe linie komórek lub za publikowanie materiałów opartych na tego rodzaju badaniach. - Sytuacja ta doprowadza do rosnącej izolacji niemieckich naukowców, zwłaszcza jeżeli się zważy, że coraz więcej krajów europejskich usuwa ograniczenia prawne w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi - argumentują przedstawiciele DFG.

W celu uniknięcia "kryminalizacji" niemieckich naukowców i osiągnięcia bezpieczeństwa prawnego, DFG proponuje usunięcie "zagrożenia karą" i wyraźne ograniczenie zakresu zastosowania prawodawstwa do "kraju ojczystego".

W swoim oświadczeniu w sprawie nowelizacji ustawy DFG ponownie wyraziła sprzeciw wobec klonowania reprodukcyjnego: "DFG nadal potępia 'klonowanie badawcze' (transplantacja jąder komórek somatycznych), ponieważ podstawowe procesy cytobiologiczne we wczesnym okresie rozwoju komórki nie są jeszcze należycie wyjaśnione". Na razie należy poszukiwać metod alternatywnych. - Badania nad dorosłymi komórkami macierzystymi muszą również być nadal propagowane, ponieważ stanowią istotne uzupełnienie, chociaż nie namiastkę, badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi - twierdzą przedstawiciele Fundacji.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.dfg.de

Źródło danych: Niemiecka Fundacja ds. Badań (DFG)/CORDISNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii