X Poznański Festiwal Nauki i Sztuki


X Poznański Festiwal Nauki i Sztuki: artykuł nr 5079

2007-10-05 03:16:11 Ciekawostki

Zapraszamy na X Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Poniżej zamieszczamy fragmenty programu imprezy.

Skróter:

Akademia Rolnicza

10 października

Warsztaty Hatha Yoga - Warsztaty Hatha Yogi z medytacją – zajęcia praktyczne, mgr Maria Grześko, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
10 października 2007, godz. 15.30, sala , ul. Dożynkowa 9 /G, Poznań
12 października 2007, godz. 11.00, sala , ul. Dożynkowa 9 /G, Poznań
Kontakt: mgr Maria Grześko, tel. 061 810 77 59

Uprawa roślin na Marsie - Przedmiotem wykładu, połączonego z praktycznym pokazem, będzie przedstawienie najnowszej metody uprawy roślin, powstałej w Akademii Rolniczej w Poznaniu, określonej jako „uprawa aeroponiczna”. Jest to uprawa w samym powietrzu – bez jakiejkolwiek gleby. Do systemów korzeniowych wtryskiwana jest pożywka w postaci aerozolu, zawierająca wszystkie niezbędne dla roślin makro i mikroelementy w optymalnych formach i stężeniach. Nie zużyta i skroplona pożywka wraca ponownie do obiegu. Uprawa funkcjonuje w układzie zamkniętym. Nie ma zanieczyszczenia środowiska. W aeroponicznej uprawie uzyskuje się o 20-30 % wyższe plony w stosunku do obecnie znanych technologii, przy zmniejszonym o 40-60 % zużyciu wody i składników pokarmowych. W tej metodzie nie ma uprawy gleby, odpadają również problemy związane z zakupem i utylizacją podłoża. Podłożem jest powietrze, którego nieprzebranym źródłem jest atmosfera. Jest to pierwsza tego typu uprawa w Polsce i jedna z nielicznych na świecie. Będzie wykorzystana w planowanym na 2012 rok załogowym locie kosmicznym na Marsa, prof. dr hab. Andrzej Komosa, Wydział Ogrodniczy, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
10 października 2007, godz. 12.00 - 12.30, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań
Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Komosa, tel. 061 846 63 06

Jak tworzy się nowe odmiany roślin uprawnych - W wykładzie zostaną przedstawione podstawy genetyczne tworzenia odmian roślin uprawnych w ujęciu klasycznym i nowoczesnym. Omówione zostaną również cykle hodowlane roślin rolniczych i ogrodniczych oraz postęp hodowlany jako najistotniejszy element postępu biologicznego w rolnictwie. W wykładzie poruszone zostaną aspekty społeczne i komercyjne hodowli roślin w kraju i na świecie, prof. dr hab. Zbigniew Broda, dr Sylwia Mikołajczyk,
10 października 2007, godz. 12.40 - 13.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 312, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań
Kontakt: inż. Ewa Wrocławska, tel. 061 848 77 16

Biologia i ekologia w monitoringu środowiska - Na wystawie zaprezentowane będą:
- bioindykatory stosowane w ocenie zanieczyszczeń powietrza,
- metody biologiczne i bioindykatory stosowane w ocenie stanu ekologicznego wód,
- wyniki badań genetycznych enzymatycznych dotyczących identyfikacji gatunków bioindykacyjnych.
Na wystawę złożą się: plakaty, postery, zdjęcia, okazy i eksponaty, ekspozycja stanowiska badawczego, prof. dr hab. Janina Zbierska, dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, dr Maria Drapikowska, dr Klaudia Borowiak, dr Agnieszka Ławniczak, dr Ryszard Staniszewski, mgr inż. Jerzy Kupiec, mgr inż. Szymon Jusik, mgr inż. Tomasz Zgoła, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony
10 - 13 października 2007, godz. 9.00 - 16.00 Poznań, ul. Piątkowska 94 C (II piętro) - holl
Kontakt: prof. dr hab. Janina Zbierska, tel. 061 846 65 11

Meble bezpieczne i wygodne - w układach antropotechnicznych człowiek powinien mieć pozycję uprzywilejowaną. Meble powinny być zatem wygodne, a zwłaszcza przyjazne dla zdrowia użytkownika.. w tym celu przedstawione zostaną krytyczne i istotne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, funkcji oraz ergonomii użytkowania mebli przeznaczonych do snu i wypoczynku, prof. dr hab. Jerzy Smardzewski, mgr inż. Krzysztof Wiaderek, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa
10 października 2007, godz. 14.10 - 14.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań
Kontakt: K. Wiaderek, tel. 061 848 74 76

Nietoperze - tajemniczy świat latających ssaków - Wystawa prezentująca 15 lat działalności Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kiedy i gdzie śpią? Zimowe i letnie schronienia nietoperzy. Zabierzemy Was w podróż do jaskiń, bunkrów, ziemianek, na strychy i wieże kościelne… a nawet do studni. Odwiedzicie Ojcowski Park Narodowy, Międzyrzecki Rejon Umocniony, poznańskie forty, Słowiński Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy i wiele innych ciekawych miejsc z terenu całej Polski. Celem tej fotograficznej wyprawy jest zapoznanie się z życiem tych fascynujących i niestety bardzo zagrożonych ssaków, Anna Bartnik, Wydział Leśny, Koło Leśników
10 - 13 października 2007, Hol, parter, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań
Kontakt: Anna Bartnik


11 października

Rośliny ze słoika czyli roślinne kultury in vitro - Opisanie techniki hodowli, mikropropagacji i tworzenia sztucznych nasion. Omówienie wykorzystania roślinnych kultur in vitro w ogrodnictwie oraz możliwości zastosowania roślin jako bioreaktorów do produkcji różnego rodzaju substancji. W części pokazowej zademonstrowane zostaną preparaty roślin hodowanych in vitro, Karol Tuśnio, Judyta Strakowska, Magdalena Żak, Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „OPERON”
11 października 2007, godz. 10.45 - 11.30, Kolegium Rungego AR, ul. Wojska Polskiego 52, 60-628 Poznań
Kontakt: Karol Tuśnio

Były sobie chromosomy - Prezentacja i pokaz technik stosowanych we współczesnej cytogenetyce. Opowiemy o strukturze i funkcji chromosomów oraz ich rozmieszczeniu w jądrze komórkowym. Co wiemy o chromosomach płci? Jak zlokalizować położenie genu na chromosomie? Przedstawimy mechanizm powstawania mutacji chromosomowych i ciekawe techniki cytogenetyczne stosowane w diagnostyce chorób genetycznych i nowotworów (barwienia prążkowe, FISH i inne). Część pokazowa: Jak złożyć kariotyp? - Przedstawimy metody i zasady oceny kariotypu. Możliwość samodzielnego przygotowania przykładowego preparatu cytogenetycznego i obejrzenia preparatów chromosomowych uzyskanych za pomocą różnych metod barwienia, Joanna Czerwińska, Marta Durczak, Maria Grześ, Agnieszka Wojtkowiak, Łukasz Kuszel, Wojciech Szlachcic, Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „OPERON”,
11 października 2007, godz. 11.30 - 12.15, Kolegium Rungego AR, ul. Wojska Polskiego 52, 60-628 Poznań
Kontakt: Marta Durczak, martadurczak@interia.pl


Czy będziemy pakować śniadanie w folię skrobiową, która nie zaśmieci środowiska? - wykład dotyczący zagadnień z dziedziny ochrony środowiska i możliwości wykorzystania naturalnych polimerów do produkcji tworzyw biodegradowalnych, które mogłyby skutecznie zastąpić szeroko rozpowszechnione materiały oparte na polimerach syntetycznych. Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka tworzyw opakowaniowych i charakterystyka skrobi jako surowca do produkcji biodegradowalnych tworzyw. Omówione będą metody otrzymywania biodegradowalnych folii, a także metody badania ich struktury molekularnej i nadmolekularnej, właściwości mechanicznych, reologicznych, przepuszczalności par i gazów, temperatury rozeszklenia oraz roli plastyfikatorów w modyfikowaniu właściwości fizycznych folii. Zaprezentowana będzie próba jednoosiowego rozciągania folii skrobiowej na teksturometrze TA-XT2i (Stable Micro System, GB), dr Danuta Napierała, dr inż. Jerzy Stangierski, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Fizyki, Katedra Zarządzania Jakością Żywności
11 października 2007, godz. 9.00 - 9.45, Kolegium Rungego AR, ul. Wojska Polskiego 52, 60-628 Poznań
Kontakt: Danuta Napierała, tel. 061 846 75 00

Czy z gamety można otrzymać roślinę? - współczesna biotechnologia - W wykładzie zostaną przedstawione podstawy techniki kultur in vitro. Omówione zostaną metody otrzymywania roślin haploidalnych z gamet męskich i żeńskich dla wybranych gatunków roślin uprawnych w aspekcie aplikacyjnego zastosowania współczesnej biotechnologii. Demonstracja obejmie pokaz Katedralnego Laboratorium Kultur in vitro oraz roślinnych hodowli tkankowych dotyczących omawianego zagadnienia, dr Sylwia Mikołajczyk
11 października 2007, godz. 12.00 - 14.00, Kolegium Cieszkowskich, ul. Wojska Polskiego 71 C, sala Katedry Genetyki nr 206 (II piętro)
Kontakt: inż. Ewa Wrocławska, tel. 061 848 77 16, 061 848 77 19

Młyny wietrzne - typy, rozwiązania konstrukcyjne i stan zachowania wiatraków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - Omówione zostanie pochodzenie wiatraków, ich klasyfikacja oraz historia rozwoju wiatraków na terenie Polski. Opisana zostanie konstrukcja budynku oraz budowa mechanizmów: napędowego, transmisyjnego i roboczego dla trzech typów wiatraków: koźlaka, holendra i paltraka. Przeprowadzona zostanie ocena stanu zachowania wiatraków – zabytków drewnianej architektury przemysłowej, na przykładzie wybranych obiektów województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, dr inż. Ryszard Plenzler, Technologii Drewna, Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej
11 października 2007, godz.12:00 - 13:00, sala F (w budynku WTD), ul. Wojska Polskiego 38/42, Poznań
Kontakt: dr inż. Ryszard Plenzler, tel. 061 848 73 74

Czy rośliny rozróżniają rodzaj i natężenie padającego światła? - Myślą przewodnią wykładu jest zaprezentowanie właściwości fizycznych podstawowych układów barwnikowych, odpowiedzialnych za przebieg określonych procesów fizjologicznych w roślinie, przedstawienie fizycznych podstaw procesu pochłaniania światła oraz mechanizmu molekularnego zjawisk zachodzących bezpośrednio po absorpcji. Przedmiotem wykładu będzie rola chlorofilu w procesie fotosyntezy, rola fitochromu w fotomorfogenezie oraz znaczenie barwników kryptochromowych i fototropiny. W prezentacji wskazane zostanie ogromne znaczenie molekularnych właściwości barwników, tzn. ich składu, konformacji i umiejscowienia w określonych organellach na efektywne działanie fizjologiczne. Zasygnalizowane zostaną możliwe mechanizmy transdukcji sygnału, tzn. przetworzenia sygnału fizycznego na efekt fizjologiczny, dr Grażyna Plenzler, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Fizyki
11 października 2007, godz. 9.45 - 10.30, Kolegium Rungego AR, ul. Wojska Polskiego 52, 60-628 Poznań
Kontakt: dr Grażyna Plenzler

Czy po polskich lasach mogą chodzić tury? - Tur (Bos primigenius) jest wymarłym stosunkowo niedawno gatunkiem ssaka z rzędu parzystokopytnych, przodkiem niektórych ras bydła domowego. Z opisów w starych kronikach i zachowanych drzeworytów wynika, że tur był bardzo podobny do dużych ras bydła. Przodkowie tura pojawili się w Europie w epoce lodowcowej. Pierwotnie tur występował w kilku odmianach na obszarach leśnych Azji i Europy oraz na północy Afryki. W miarę rozwoju rolnictwa powierzchnia lasów kurczyła się, a wraz z nią środowisko życia tura. Tury zniknęły najpierw z Europy Zachodniej, koło X wieku z Francji, między XI i XII wiekiem z Niemiec. W XIV wieku żyły już tylko na Mazowszu, zaś przywilej polowania na tury był jedynie w rękach książęcych. Ostatnia krowa padła w Polsce w Puszczy Jaktorowskiej w 1627 r. Pierwotnie przypuszczano, że przyczyną wyginięcia turów była choroba, którą zaraziły się od bydła wypasanego w pobliżu puszczy. Obecnie wiele nadziei wiąże się z opracowaniem metod izolacji DNA ze szczątków archeologicznych i paleontologicznych oraz z możliwością ich sekwencjonowania i porównania z DNA gatunków żyjących współcześnie. Na Zachodzie badania prowadzone są od 20 lat i laboratoria zagraniczne z przyjemnością włączą do swoich badań tura utożsamianego z Polską. Korzyści z prowadzenia badań nad DNA tura to poza zaspokojeniem ambicji badawczych, również możność wdrażania nowych technologii w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Świat nie będzie czekał bezczynnie, wręcz przeciwnie, prace nad starożytnym DNA przyczyniają się do wykazania pochodzenia człowieka, migracji na różnych kontynentach, śledzenia mutacji. Badania DNA mumii egipskich i szczątków odkrytych w lodowcach pozwalają lepiej poznać rozwój naszej cywilizacji.
W październiku 2006 r. zainaugurowała swoją działalność Polska Fundacja Odtworzenia Tura stawiając bardzo wymagające cele badań, których wyniki mogą wyjaśnić wyginięcie tura, jego pokrewieństwo ze współczesnymi rasami bydła, określenie zmian genetycznych związanych z cechami użytkowymi, określenie zmian patologicznych czy uzyskanie zwierząt najbardziej zbliżonych do tura. Zadania te wydają się bardzo dalekie i wręcz abstrakcyjne, ale osiągnięcia współczesnej inżynierii genetycznej i biotechnologii w dużym stopniu mogą pomóc w realizacji celów Polskiej Fundacji Odtworzenia Tura. Planowane badania doskonale wpisują się we współczesne kierunki badań dotyczące starożytnego DNA. Wprawdzie możliwość pełnego odtworzenia tura, aby ,,tury chodziły po polskich lasach”, jest bardzo trudna, to istnieją realne szanse, potwierdzone otrzymanymi przez nas wynikami, aby uzyskać bydło z cechami tura, a bez podjęcia rzetelnych badań w tym kierunku nigdy nie uzyska się odpowiedzi na zakładane pytanie, prof. dr hab. Ryszard Słomski, dr inż. Daniel Lipiński, dr Joanna Zeyland, dr Marlena Szalata, Alexander M. Dzieduszycki, Mirosław Ryba, Katedra Biochemii i Biotechnologii Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu i Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Polska Fundacja Odtworzenia Tura
11 października 2007, godz. 12.10 - 12.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań
Kontakt: prof. dr hab. Ryszard Słomski, slomski@au.poznan.pl, tel. 061 848 72 02


12 października

Zapłodnienie in vitro u ssaków – prezentacja procedury - 1) wykład (45 minut) - celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z techniką pozaustrojowego zapłodnienia oraz hodowla zarodków, który w znacznym stopniu ułatwi zrozumienie praktycznej prezentacji tej techniki w laboratorium katedry 2) warsztaty w laboratorium (ok. 1,5 h) - przedstawienie technicznych aspektów procedury zapłodnienia in vitro z możliwością samodzielnego wykonania pewnych manipulacji (grupa może liczyć maksymalnie 16 osób), dr hab. Dorota Cieślak, Ewelina Warzych-Plejer, Emilia Pers-Kamczyc, Natalia Reńska, dr Jarosław Sosnowski, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
12 października 2007, godz. 10.00 (wykład), warsztaty 1. godz. 11.15 - 12.45, 2. godz. 12.15 - 13.45 , Kolegium im K. Gawęckiego
Kontakt: Dorota Cieślak, tel. 061 846 61 17, Ewelina Warzych, tel. 061 848 72 50

Choroby roślin w życiu i gospodarce człowieka - Wykład w formie prezentacji multimedialnej, połączony z warsztatami, w czasie których będą przedstawione okazy chorych roślin (świeże i zielnikowe), z możliwością obejrzenia pod mikroskopem świetlnym zarodników i innych elementów grzybów pasożytujących na roślinach. W wykładzie będą omówione m.in. następujące zagadnienia: przykłady klęskowego występowania chorób roślin, skażenie płodów rolnych mikotoksynami i inne niekorzystne aspekty porażenia roślin przez patogeny, prof. dr hab. Barbara Gołębniak, Wydział Ogrodniczy, Katedra Fitopatologii
12 października 2007, godz. 15.00 - 17.00, Kolegium Zembala, Katedra Fitopatologii (I piętro), ul. Dąbrowskiego 159
Kontakt: prof. dr hab. Barbara Gołębniak, tel. 061 848 79 28

Wyroby lakierowe z udziałem nanokomponentów do zastosowań w drzewnictwie - Przedstawione będą osiągnięcia z zakresu nanotechnologii w wyrobach lakierowych. Zaprezentowane zostaną rozwiązania dotyczące polepszania światłochronności, hydrofobowości oraz nadawania właściwości antybakteryjnych powłok, uzyskiwania efektów samooczyszczania powierzchni, zwiększania odporności na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne, dr inż. Barbara Lis, dr inż. Tomasz Krysztofiak, Wydział Technologii Drewna, Katedra Klejenia i Uszlachetniania Drewna - wymagana wcześniejsza rezerwacja w przypadku grup powyżej 10 osób
12 października 2007, godz. 10.00 - 11.00, budynek WTD, ul. Wojska Polskiego 38/42, IV piętro p. 402, Katedra Klejenia i Uszlachetniania Drewna, Poznań
Kontakt: dr inż. Barbara Lis, dr inż. Tomasz Krysztofiak, tel. 061 848 7434

Warsztaty Hatha Yoga - Warsztaty Hatha Yogi z medytacją – zajęcia praktyczne, mgr Maria Grześko, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
12 października 2007, godz. 11.00, sala , ul. Dożynkowa 9 /G, Poznań
Kontakt: mgr Maria Grześko, tel. 061 810 77 59

13 października

Warsztaty aqua aerobiku - Zaprezentowanie bardzo popularnej formy aquafitnessu przeznaczonej dla szerokiej rzeszy osób, gdzie nie ma znaczenia wiek ani płeć, mgr Karolina Dopierała, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
13 października 2007, godz.16.15, Basen Rataje, os. Piastowskie, Poznań
Kontakt: mgr Karolina Dopierała

Pomologiczne spotkanie w Przybrodzie - podczas jesiennego spaceru po przybrodzkim wieloowocowym sadzie dowiemy się o funkcjonowaniu oraz właściwościach użytkowych różnych odmian drzew owocowych. Zobaczymy jak daleko pada jabłko od jabłoni, jak funkcjonuje nowoczesna „fertygacja”. Spotkamy się z Ligolem, Rubinem i Delicją. W szampańskim humorze zapoznamy się z Cichaneczką, następnie przejdziemy do Malinowej i Oberlandzkiej. Nieco zmęczeni złożymy wizytę u Księżnej, a na poczęstunek zaprosi nas Wiktoria, dr inż. Jerzy Mazur, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda - wymagana wcześniejsza rezerwacja
13 października 2007, godz. 11.00 - 15.00, RSGD Przybroda
Kontakt: Hanna Buchholz, tel. 061 829 24 95

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu

11 października

Wirus HIV - definitywny zabójca. Wykład z dyskusją. AIDS (Acquired IimmunoDeficiency Syndrom) to progresywna choroba degradująca system immunologiczny człowieka, prowadząc nieodwołalnie do jego przedwczesnej śmierci. Jest wywoływana infekcjami retrowirusów HIV-1 i HIV-2, atakujących m.in. komórki limfocytów i makrofagów. W wykładzie poruszone będą zagadnienia dotyczące pochodzenia i występowania AIDS, dróg zakażenia i zagrożeń, podstaw biologii molekularnej określonych etapów cyklu życiowego wirusów HIV oraz aktualnych strategii medycznych w terapii AIDS, prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
11 października, godz. 10.00 - 11.00, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. H. Wieniawskiego17/19, Poznań.
Kontakt: prof. dr hab. Ryszard Adamiak, www.ibch.poznan.pl/adamiak/, tel. 061 852 85 03

Chromosomy człowieka - widoczne piękno i ukryta informacja. Celem prezentacji będzie przedstawienie zasad analizy chromosomów człowieka w aspekcie przydatności do diagnostyki medycznej. Zakres możliwości rozciąga się od diagnostyki prenatalnej, przez wykrywanie szeregu chorób genetycznych po śledzenie i prognozowanie procesu nowotworowego. Obserwacjami chromosomów zajmuje się cytogenetyka, która opracowała szereg technik badawczych wizualizacji chromosomów w całości oraz coraz głębiej wnikających w strukturę. Niezależnie od stosowanej techniki orz ładunku informacyjnego obrazy chromosomów mogą dostarczać głębokich wrażeń estetycznych, prof. dr hab. med. Krzysztof Szyfter, dr Małgorzata Jarmuż, mgr Maciej Giefing, Instytut Genetyki Człowieka PAN
11 października, godz. 11.10 - 11.50, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. H. Wieniawskiego 17/19, Poznań
Kontakt: tel. 061 823 30 11

Jak starzeje się mózg człowieka - co robić, by żyć długo i szczęśliwie? Mózg jest maszyną czasu, która ustala sekunda po sekundzie, działanie naszego organizmu. W chwili narodzin mózg człowieka składa się ze 100 miliardów komórek nerwowych (neuronów). W ciągu życia liczba komórek maleje, za to rozbudowuje się sieć połączeń między neuronami (synaps), umożliwiająca porządkowanie ludzkich doświadczeń. To kim jesteśmy, wszystko co robimy, czujemy i wiemy, zależy od procesów związanych z przekazem sygnałów z jednego neuronu do drugiego. Wraz z wiekiem „chemia” tego niezwykłego fenomenu zmienia się. W mózgu ludzi starych powstają skupiska „trujących” białek, które utrudniają prawidłowy przekaz sygnałów. Wyniki badań genetyków nad podłożem choroby Alzheimera i Parkinsona pozwoliły lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw nieodwracalnych, związanych z wiekiem, procesów zwyrodnienia mózgu. Pojawiły się też możliwości zapobiegania powstawaniu zmian molekularnych odpowiedzialnych za starzenie się i rozwój chorób. Z tej nowej szansy powinien skorzystać każdy z nas, dr Anna Kowalska, Instytut Genetyki Człowieka PAN
11 października 2007, godz. 12.00 - 12.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. H. Wieniawskiego 17/19, Poznań
Kontakt: dr Anna Kowalska, tel. 061 657 92 17, annakowal@man.poznan.pl

Zmiany klimatu - ich konsekwencje i możliwości adaptacji - Prezentacja najnowszego stanu wiedzy na temat następujących aktualnie zmian klimatu oraz prognozy ich przebiegu w następnych 10-leciach według różnych scenariuszy, w skali globalnej oraz na kontynencie europejskim. Charakterystyki spodziewanych zagrożeń oraz możliwe do podjęcia działania w kierunku łagodzenia zagrożeń i przystosowania się do zmienionych nowych warunków, prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
11 października, godz. 10.00 - 10.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala 312, ul. H. Wieniawskiego 17/19, Poznań
Kontakt: prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, tel. 061 847 56 01


12 października 2007
DRZWI OTWARTE W INSTYTUCIE GENETYKI ROŚLIN PAN


Jak zwalczamy grzyby chorobotwórcze wobec roślin uprawnych? - Prezentacje multimedialne oraz pokaz metod stosowanych w laboratoriach naukowych do badań nad grzybami chorobotwórczymi wobec roślin uprawnych. Zwiedzanie wybranych laboratoriów, komór hodowlanych i szklarni, prof. Jerzy Chełkowski, dr hab. Małgorzata Jędryczka, www.igr.poznan.pl, czas zwiedzania i pokazów dla jednej grupy - 1 h. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup.
12 października 2007, godz. 10.00 - 14.00, ul. Strzeszyńska 34, Poznań
Kontakt: Monika Straszewska, tel. 061 655 02 55

DRZWI OTWARTE W INSTYTUCIE DENDROLOGII PAN W KÓRNIKU

Wykłady i zwiedzanie. Rozpoznawanie naturalnej bioróżnorodności drzew i krzewów i jej wzbogacanie dla potrzeb człowieka w jego działaniach kierunkowych od hodowli do nowoczesnych technik molekularnych. Program:
10.30 - 10.50 Wykład: Wykorzystanie techniki biologii molekularnej w odkrywaniu dróg migracji drzew po ostatnim zlodowaceniu.
11.00 - 11.20 Wykład: Znaczenie współżycia drzew z grzybami.
11.30 - 11.50 Zwiedzanie kolekcji drzew i krzewów w Arboretum Kórnickim.
12.00 - 13.30 Pokaz nowoczesnych metod przechowywania zasobów genowych drzew
i krzewów.
12 października 2007, godz. 10.00 - 14.00, Instytut Dendrologii PAN, ul. Parkowa 5, Kórnik
Kontakt: www.idpan.poznan.pl, tel. 061 817 00 33

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10 października 2007

Floralia - Wystawa prac z różnych dziedzin sztuki inspirowanych przyrodą. Przede wszystkim fotografii, ale także biżuterii naturalnej, rysunków i… wszystko zależy od inwencji twórczej. Konkretyzując temat naszych prac, zamierzamy uczynić z tej prezentacji coś na wzór FROLARII – święta obchodzonego w Starożytnym Rzymie na cześć Bogini Flory – patronki kwiatów i wiosny, Sekcja Fotograficzna Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, Magdalena Adamczak, Agata Ożarowska
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Sekcja Antropologiczna KNP - scharakteryzuje na Festiwalu Nauki i Sztuki problemy współczesnej antropologii oraz możliwości prowadzenia badań w tej dziedzinie. Rozważania będą skupiały się zarówno na zagadnieniach z zakresu antropologii fizycznej jak i kulturowej, m.in. na morfologicznym zróżnicowaniu człowieka w czasie i przestrzeni, odrębnością istoty ludzkiej wynikającą z posiadania kultury, struktury i organizacji grup ludzkich. Przedstawione zostaną ponadto związki antropologii z takimi dziedzinami nauki, jak medycyna, prymatologia, historia i archeologia, Sekcja Antropologiczna Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, J. Jóźwiak, A. Frajny, K. Ortarzewska, I. Maciuszczak, T. Komorowski, K. Matuszewska, M. Piechowiak, A. Gromek, A. Kwaśniak, K. Samcik, K. Wysoczańska
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Jak i dlaczego komórki żywe się starzeją? Komórka w obiektywie mikroskopu - Przy stoisku dydaktycznym członkowie Sekcji Biologii Komórki wszystkim zainteresowanym przybliżą zagadnienia dotyczące fizjologii procesu starzenia na poziomie komórkowym i molekularnym. Jak przebiega programowana śmierć komórkowa? Czy wszystkie komórki są śmiertelne? Jaką rolę odgrywają geny SAG? Jaki wpływ na komórki żywe wywiera stres oksydacyjny? Prezentacja multimedialna na temat działalności naukowej sekcji. Pokaz preparatów trwałych przedstawiających ultrastrukturę wybranych typów komórek roślinnych i zwierzęcych w mikroskopie stereoskopowym, Sekcja Biologii Komórki Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, Iwona Danowska, Łucja Czyżewska, Tomasz Bieluszewski
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Zapoznanie się z różnymi technikami mikroskopowymi w Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej - Pokaz trójwymiarowych obrazów wybranych preparatów roślinnych i zwierzęcych, obserwowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym oraz w mikroskopie konfokalnym. Prezentacja roztoczy, ziaren pyłku i innych ciekawych składników natury. Podglądanie żywych komórek, obserwacja ruchu organelli w komórce. Pokaz odbędzie się w Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, Sekcja Biologii Komórki Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, dr Sławomir Samardakiewicz, dr Zbigniew Adamski, Iwona Danowska - koordynator imprezy
10 października 2007, godz. 9.30 - 12.30, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Po wyglądzie i śpiewie rozpoznaj co lata po niebie - Czy podczas ostatniego spaceru w parku, po lesie lub łące słyszeli Państwo śpiew lub widzieli interesującego ptaka, ale nie byliście w stanie go rozpoznać? Zdarza się Wam to częściej? Żaden problem, odwiedźcie nasze stoisko w czasie trwania Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Biologii UAM. Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody przedstawi prezentację edukacyjną zapoznającą z pospolitymi gatunkami ptaków. Przeprowadzony zostanie też quiz ornitologiczny podsumowujący pokaz – rozpoznawanie ptaków po wyglądzie i śpiewie. Zapraszamy serdecznie! Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, Tomasz Knioła, Maria Piłacińska, Joanna Piechorowska, Joanna Molewska, Tomasz Kalinowski
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89 Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Mniejsza większość - Są wokół nas, choć często tego nie dostrzegamy. Towarzyszą nam wszędzie - w domu, podczas spaceru, w drodze do pracy. Jedne olbrzymie, inne całkiem malutkie. Czy nam się to podoba czy nie, to właśnie one stanowią najliczniejszą grupę zwierząt na Ziemi. Na naszym stoisku będą Państwo mogli zobaczyć preparowane okazy owadów egzotycznych z wielu zakątków globu, nie zabraknie też żywych osobników. Zaprezentujemy metody pracy z owadami – odłowu, preparowania i hodowli. Sekcja Entomologiczna KNP UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa na fascynującą podróż do świata owadów, Sekcja Entomologiczna Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM
Marzena Pieronkiewicz, Andrzej Wojtaszewski,
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Zadziwiający świat roślinny tropików – wystawa wydziałowych zbiorów zielnikowych - Udzielimy Państwu informacji na temat wybranych formacji roślinnych i zastosowania wielu gatunków roślin tropikalnych. Opowiemy o dziwach świata roślin klimatu zwrotnikowego a także odpowiemy na nurtujące Państwa pytania: Czy kiełbasy mogą rosnąć na drzewach? Co to jest cynamon? Dlaczego koła ratunkowe nie toną? Czy owoce baobabu są jadalne? Zapraszamy! Sekcja Florystyczno-Geobotaniczna Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM
Ewa Komorowska, Katarzyna Białas, Agnieszka Błaszczyk, Karolina Bielecka, Anna Socha
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89 Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Potwory w kropli wody - Oczarowują różnorodnością form i kształtów. Zadziwiają różnorodnymi przystosowaniami. Budzą respekt niesamowitymi zdolnościami. Potrafią przestraszyć dziwacznym wyglądem. Zapraszamy do obejrzenia czarującego, tajemniczego i niezwykle interesującego świata stworzeń wodnych, które w dużej mierze decydują o funkcjonowaniu niemalże wszystkich zbiorników wodnych na Ziemi, choć są tylko jednym z trybików wielkiej maszyny biologicznych zależności i mieszczą się... w kropli wody. Zaprezentujemy pod mikroskopem żywe organizmy zooplanktonowe, z którymi z pewnością większość z nas miała już styczność niejeden raz, nawet o tym nie wiedząc, Sekcja Hydrobiologiczna Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, Małgorzata Wiśniewska, Kasper Świdnicki
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Szklana pułapka – rośliny mięsożerne „ze słoika” - Prezentacja kolekcji roślin mięsożernych prowadzonych w kulturach in vitro. Różnorodność form „zielonych drapieżców”. Jak łapią i zabijają swoje ofiary? Śmietanka towarzyska: rosiczka – zabójcza rosa, muchołówka – bezwzględne sidła, kapturnica – wejdź, a nie wyjdziesz, tłustosz – niepozorny kiler. Wykorzystanie technik in vitro w hodowli roślin mięsożernych. Przedstawienie wyników eksperymentów uzyskanych przez Sekcję (regeneracja in vitro roślin w kulturach liści wybranych gatunków z rodzaju Drosera), Sekcja Kultur In Vitro Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, Tomasz Bieluszewski, K. Lisek, B. Nowak, Krzysztof Sęk, A. Staszak
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00 Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Sekretne życie ssaków - Zapada mrok w lesie... pan borsuk skrada się do wodopoju, bóbr zaczyna tworzyć swoje budowle, a niedaleko stąd słychać popiskiwanie popielic szukających smacznych nasion buka. Spod nóg dociera szelest liści... co to? czary?... a nie, to poczciwy, stary jeż usiłuje znaleźć coś na ząb. Uwaga! Coś leci! To nie ptak, nie owad, nie samolot... to wielkouchy nietoperz, kierujący się echolokacją. W oddali słychać wycie wilków. Może chcą oznaczyć granice swego terytorium, a może wataha zbiera się do wspólnego polowania? Odgłosy w lesie można by opisywać bez końca... aż nastaje ranek. Po niesamowitych rozrabiakach pozostają tylko tropy, ślady niedojedzonego pożywienia, otwory nor... Zarówno te zapierające dech w piersiach dźwięki, jak i "poranne zbiory" oglądać będzie można na naszym stoisku, Sekcja Teriologiczna Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, Anna Ekner, Wiktoria Szydło, Magdalena Adamczak, Teresa Czyżak
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com

Kolorowy świat genów. Zabawy z wirusami - Biologia molekularna nie tylko ciekawie ale i widowiskowo. Jak zobaczyć geny? Jak odróżnić białko od białka? Techniki w działaniu: elektroforeza, sączenie molekularne, chromatografia. Kolorowe spotkanie z DNA.
Zabawy z wirusami. Co nas gryzie? Jak wygląda grypa a jak HIV? Obejrzyj i spróbuj zbudować własnego wirusa! Sekcja Wirusologii Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM, Jakub Barylski, Anna Konikiewicz
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Prezes KNP Piotr Jamróg, samosteer@gmail.com
Mikroskopia świetlna w naukach biologicznych - Wykład pokrótce prezentuje historię mikroskopii oraz zasady działania mikroskopów świetlnych. Przedstawione zostanie zastosowanie, jakie mikroskopy świetlne znajdują w naukach biologicznych, wady i zalety mikroskopów świetlnych. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami obiektów biologicznych, wykonanych za pomocą różnych typów mikroskopów świetlnych, dr Sławomir Samardakiewicz, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej
10 października 2007, godz.13.30 - 14.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Mikroskopia elektronowa w naukach biologicznych - Półgodzinny wykład pokrótce prezentuje historię mikroskopii elektronowej, zasady działania mikroskopów elektronowych oraz metodykę przygotowania preparatów. Przedstawione zostaną podstawowe typy mikroskopów elektronowych: skaningowy i transmisyjny oraz ich zastosowanie w naukach biologicznych, zalety i wady mikroskopii elektronowej, w porównaniu z mikroskopią świetlną. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami obiektów biologicznych, dr Zbigniew Adamski, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej,
10 października 2007, godz. 14.05 - 14.35, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Zbiory osteologiczne - podstawowe techniki badań - Wizyta w znajdującym się na Wydziale Biologii Muzeum Osteologicznym. W ramach wizyty zainteresowani będą mieć możliwość zapoznania się ze zbiorami i podstawowymi technikami badania materiałów kostnych. Czas trwania: ok. 40 minut. Liczba osób: 15 na grupę. Maksymalna liczba grup w danym dniu: 5, prof. UAM dr hab. Blandyna Jerszyńska, Wydział Biologii
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 14.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Oskar Nowak, oskarn@amu.edu.pl, tel. 061 829 56 24

RNA rządzi! - W ramach wykładu zostanie przedstawiona rola małych cząsteczek RNA w regulacji ekspresji genów różnych organizmów, prof. UAM dr hab. Artur Jarmołowski, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
10 października 2007, godz. 11.05 - 11.35, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Wysoki czy niski, gruby czy chudy, co zdecydowało geny czy środowisko? - Wykład w przystępny sposób tłumaczy jakie są efekty współdziałania genomu człowieka ze środowiskiem w procesie rozwoju ontogenetycznego. Uogólniając, w wykładzie zostanie postawione pytanie w jaki sposób genom jest odpowiedzialny zarówno za to, co mamy wspólnego z innymi ludźmi, jak i za to, co jest w nas indywidualne i niepowtarzalne, prof. dr hab. Joachim Cieślik, Wydział Biologii, Instytut Antropologii
10 października 2007, godz. 9.00 - 9.30, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Jak możemy wykorzystać informację zakodowaną w genomie człowieka? - W ramach wykładu omówione zostaną możliwości praktycznego wykorzystania informacji na temat sekwencji ludzkiego genomu w medycynie, w tym w medycynie sądowej. Przedstawione zostaną zasady badań epidemiologicznych, farmakogenetycznych i kryminalistycznych opartych na sekwencjonowaniu ludzkiego DNA, dr Joanna Wesoły, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
10 października 2007, godz. 10.30 - 11.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Jak badamy DNA? - Wizyta w znajdującej się na Wydziale Biologii Pracowni Technik Molekularnych. W ramach wizyty zainteresowani będą mieć możliwość zapoznania się z najnowszymi technikami analizy DNA. Czas trwania: 30 - 60 minut. Liczba osób: 20 na grupę. Maksymalna liczba grup: 4, dr Mirosława Dabert, Wydział Biologii
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Klaudia Karolak, spirala@amu.edu.pl

Otrzymywanie roślin mieszańcowych poprzez zapylanie i zapładnianie in vitro -Dla potrzeb hodowli roślin należy selekcjonować linie o najlepszych cechach uzyskanych w wyniku krzyżowania. Podstawowymi trudnościami przy krzyżowaniu form odległych w warunkach naturalnych (pole, szklarnia) są bariery uniemożliwiające kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka i wzrost łagiewki w szyjce słupka obcego gatunku. W konsekwencji, nie dochodzi do zapłodnienia i powstania zarodka. Aby umożliwić krzyżowanie gatunków odległych taksonomicznie stosuje się metodę In voto, polegającą na nanoszeniu pyłku bezpośrednio na izolowane zalążnie lub odsłonięte zalążki. W wykładzie zostaną omówione wybrane przykłady dotyczące otrzymywania zarodków i roślin mieszańcowych w oparciu o powyższą metodę kultur in vitro, prof. dr hab. Maciej Zenkteler, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej,
10 października 2007, godz. 12.00 - 12.30, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Owady w kryminalistyce - Wystawa. Entomologia sądowa jest prężnie rozwijającą się nauką, wykorzystującą wiedzę na temat owadów nekrofilnych, głównie w celu ustalenia czasu, jaki upłynął od momentu zgonu do momentu znalezienia zwłok. W praktyce sądowej wykorzystywane są dwie metody entomologiczne określania czasu śmierci: 1) wykorzystanie prawidłowości rozwoju owadów nekrofilnych, 2) wykorzystanie prawidłowości sukcesji owadów nekrofilnych. Wystawa jest efektem współpracy Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii, UAM (projekt badawczy finansowany przez MNiI 2PO4C 104 29). Celem wystawy jest pokazanie jak znajomość biologii i ekologii owadów może zostać wykorzystana przez wymiar sprawiedliwości. Prezentowane będą: podstawowe informacje o entomologii sądowej; zdjęcia obrazujące proces rozkładu zwłok świni domowej, a także zdjęcia oraz okazy owadów nekrofilnych (w gablotach entomologicznych). Wystawa adresowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży licealnej, Daria Bajerlein, Szymon Matuszewski, Szymon Konwerski , Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska,
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Daria Bajerlein, daria.bajerlein@amu.edu.pl, tel. 061 829 56 56, Szymon Matuszewski

W świecie manipulacji, reklamy i podsłuchów, czyli o czym śpiewają ptaki? - Półgodzinny wykład dotyczący systemów komunikacji dźwiękowej u ptaków. Nacisk zostanie położony na koszty i zyski jakie z komunikacji osiągają nadawcy i odbiorcy w kontekście tzw. „komunikacji uczciwej” i komunikacji w której jedna ze stron ponosi straty. Zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia uzyskane z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych takich jak macierze mikrofonowe, playback interaktywny czy automatyczna algorytmy rozpoznawania sygnałów dźwiękowych. Odtwarzane będą szczególnie ciekawe sygnały wydawane przez zwierzęta (głównie ptaki), prof. UAM dr hab. Tomasz S. Osiejuk, Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska
10 października 2007, godz. 12.35 - 13.05, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Ile naprawdę mamy lat? - Wiek metrykalny jest liczbą dni, miesięcy i lat jakie upłynęły w trakcie trwania rozwoju człowieka od momentu urodzenia. Wiek ten nie oddaje istoty zmian biologicznych jakim podlega człowiek w czasie. Co to jest wiek biologiczny, ile naprawdę mamy lat z punktu widzenia biologicznych uwarunkowań procesów rozwojowych? Na bazie powyższych rozważań przedstawione zostaną wybrane kryteria i metody oceny wieku biologicznego, stosowane w antropologii i auksologii, które pozwalają prawidłowo ocenić stan zaawansowania w rozwoju biologicznym, a tym samym odpowiedzieć na pytanie: Ile tak naprawdę mamy lat z punktu widzenia biologii? dr Zbigniew Czapla, Wydział Biologii, Instytut Antropologii
10 października 2007, godz. 9.35 - 10.05, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Sekwencja, Struktura, Funkcja – czyli czym się zajmuje się współczesna Biologia Molekularna - W ramach prezentacji planuje się zapoznać zainteresowanych ze sposobami uzyskania informacji o genach, strukturach białek oraz o oddziaływaniach między nimi. Dla chętnych: możliwość wizyty w Pracowni Technik Molekularnych funkcjonującej w ramach Wydziału Biologii UAM (po uprzedniej rezerwacji), Sekcja Biologii Molekularnej, Biotechnologii i Bioinformatyki, Koło Naukowe Przyrodników Wydział Biologii UAM: Joanna Niska, Joanna Czwojdrak, Klaudia Karolak, Karolina Majorek, Tomasz Osiński, Marcin Domagalski, Kaja Milanowska
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: Tomasz Osiński, spirala@amu.edu.pl

Świat pod mikroskopem - wystawa zdjęć wykonanych za pomocą mikroskopu konfokalnego oraz mikroskopów elektronowych - Wystawa zdjęć wykonanych za pomocą laserowego skaningowego mikroskopu konfokalnego, transmisyjnego mikroskopu elektronowego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Zdjęcia prezentują szeroką gamę obiektów biologicznych: organelle komórkowe, tkanki roślinne i zwierzęce, nasiona pyłku, organy roślinne i zwierzęce oraz całe organizmy, dr Sławomir Samardakiewicz, dr Zbigniew Adamski
10 - 11 października 2007, godz. 9.00 - 15.00, Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89, Poznań
Kontakt: dr Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl, tel. 061 829 57 11

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12 października

Czy to możliwe, że możemy zaprzyjaźnić się z wirusem? - w moim wystąpieniu zamierzam zaznajomić słuchaczy z wirusami, które atakują bakterie. Są to tzw. bakteriofagi, wielka nadzieja współczesnej medycyny w dobie coraz większej oporności bakterii na antybiotyki. Wirusy te są bardzo rozpowszechnione w naszym środowisku i mogą, jak to wskazują najnowsze badania, stać się skuteczną bronią nie tylko przeciw bakteriom ale także nowotworom. W Polsce Mekką tych badań jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska, Wydział Lekarski I, III Katedra Pediatrii
12 października 2007, godz. 12.00, Collegium Stomatologicum, sala A 202, ul. Bukowska 70, Poznań
Kontakt: dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska

Zrozumieć ucho - Maciej Wróbel, Wydział Lekarski, Klinika Otolaryngologii UM
12 października 2007, godz. 12.45, Collegium Stomatologicum, sala A 202, ul. Bukowska 70, Poznań
Kontakt: Maciej Wróbel


13 października

Biomateriały i ich zastosowanie w implantologii - biomateriały stanowią specyficzną grupę materiałów o różnym składzie, budowie i właściwościach charakteryzujących się tym, że są akceptowane przez organizmy żywe, a część z nich łączy się trwale z żywą tkanką lub bierze udział w jej regeneracji. W wykładzie zostanie przedstawiona historia biomateriałów, od czasów antycznych do czasów współczesnych. Ponadto przekazana zostanie aktualna wiedza w zakresie kryteriów doboru, rozwiązań technologicznych oraz zastosowanie różnych grup materiałów wykorzystywanych dla celów medycznych, Wydział Farmaceutyczny, Kat. i Z-d Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki
13 października 2007, godz. 12.00, Collegium Stomatologicum, sala A 202, ul. Bukowska 70, Poznań
Kontakt: dr Karolina Piotrowska

Czy dwie strony medalu – pacjent i lekarz w kardiologii - tematem wykładu jest porównanie oczekiwań pacjenta i lekarza na polu kardiologii dzieci. Omówione będą na przykładach możliwości lecznicze, trudności diagnostyczne oraz problemy związane z wyborem rodzaju i czasu leczenia, Dr hab. Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Wydział Lekarski I, Zakład Radiologii
13 października 2007, godz. 12.45, Collegium Stomatologicum, sala A 202, ul. Bukowska 70, Poznań
Kontakt: Małgorzata Pawelec-Wojtalik

Cały program dostępny jest na stronie: www.festiwal.trylion.com/imprezy.html
Informacje o X Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Biologii UAM

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek