Już jesienią rusza kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie


Już jesienią rusza kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie: artykuł nr 48890

2010-08-13 12:42:46

W połowie października 2010 r. planowane jest rozpoczęcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Planuje się by wykłady i seminaria odbywały się raz w tygodniu w cyklu dwusemestralnym.

Pomysł powołania UTW, zrodził się kilka lat temu, kiedy to uczestnicy posiedzenia Rady Programowej Uniwersytetu dla Młodzieży doszli do wniosku, że obok Uniwersytetu skierowanego do uczniów, działającego z sukcesem od kilkunastu lat przy naszej uczelni, a także wraz z aktywnym włączeniem się pracowników naszej UR w działalność Uniwersytetu Dzieci, powinna także powstać jeszcze jedna forma kształcenia ustawicznego, tym razem skierowana do osób starszych. Jednym z dodatkowych argumentów był brak na edukacyjnej mapie Krakowa oferty skierowanej do seniorów, zawierające zagadnienia dotyczące otaczającej nas przyrody, produkcji żywności i szeroko rozumianej ochrony środowiska. Ostatecznie jednostkę powołano decyzją Senatu pod koniec marca 2010 r.

Ze słuchaczami UTW, Uczelnia chce się podzielić tym przede wszystkim, co jest najbliższe jej profilowi: wiedzą dotyczącą roślin i zwierząt występujących zarówno w ich naturalnym środowisku jak i na polu czy w ogrodzie. Przyroda to przecież skomplikowany "ogród", którego poznanie przyniesie satysfakcję każdemu, komu bliskie jest piękno Natury. Wokół nas powstają także inne ogrody, stworzone ręką człowieka, równie piękne, ale przecież wymagające głębokiej wiedzy, gwarantującej umiejętne obchodzenie się z nimi.

Planuje się prowadzenie całorocznych wykładów pod wspólnym tytułem: "W moim ogrodzie" - gdzie zarówno właściciele ogrodów przydomowych, działkowcy, oraz pasjonaci będą mogli poznać zasady uprawy i pielęgnacji roślin. W innym cyklu wykładów pt. "Bliżej Natury" mówić będziemy o bioróżnorodności świata roślin i zwierząt oraz o potrzebie jego ciągłej ochrony, tak, aby nasze pokolenie pozostawiło następcom świat pełen fascynującej rozmaitości. W kolejnym cyklu wykładów pt. "Bezpieczna żywność, zdrowe żywienie, zrównoważony rozwój" przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zarówno produkcji bezpiecznej żywności jak i zasad zdrowego żywienia opartego na systemach zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Nie zabraknie wykładów dotyczących tak modnej ostatnio biotechnologii, dziedziny coraz szerzej wkraczającej na pola, do zakładów produkcji zwierzęcej czy na stoły konsumentów.
Słuchacze UTW będą także mieli okazję poszerzenia znajomości języków obcych, korzystania z sal gimnastycznych oraz możliwość odwiedzenia stacji eksperymentalnych będących chlubą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Szczegółowe informacje oraz bieżące aktualności będą dostępne na stronie internetowej www.cku.ar.krakow.pl

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech - koordynator studiów UTW przy UR.
Dodatkowe informacje:
Centrum Kształcenia Ustawicznego UR
tel./fax:
(12) 662 51 75,
(12) 662 52 87
cku@ur.krakow.pl  
www.cku.ar.krakow.pl
Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z