Bioinformatyk - zawód przyszłości


Bioinformatyk - zawód przyszłości: artykuł nr 49022

2011-01-28 01:33:51 Biotechnologia

W 2009 r. na corocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa na Rzecz Nauki i Technologii zespół złożony z pracowników Uniwersytetu w Illinois przedstawił raport "Charakterystyka bioinformatycznych ofert pracy". Jest to analiza zapotrzebowania na osoby wykonujące ten zawód na amerykańskim rynku pracy. Z danych w nim zawartych wynika, że w latach 2003 - 2007 ilość ogłoszeń zawierających frazę bioinformatyka zwiększyła się trzykrotnie.

- Nauki medyczne, biotechnologia i biochemia generują ogromne ilości danych. Specjalistom: lekarzom, analitykom, diagnostom do pracy potrzebne są dane już usystematyzowane, zwłaszcza te dotyczące miejsca i czasu aktywacji poszczególnych genów, struktury kodowanych przez nie białek oraz ich wzajemnego oddziaływania. Aby dobrze operować nagromadzonymi danymi trzeba mieć nie tylko dużą wiedzę z zakresu nauk biologicznych, ale również warsztat informatyczny. Istnieje zatem zapotrzebowanie na dobrze wyszkolone kadry bioinformatyczne. Potrzebujemy specjalistów dla wprowadzenia ładu w ten rosnący natłok informacji - mówi dr hab. Marek Zagulski, Prezes Zarządu Genomed S.A.

Wyżej wymienione zastosowanie bioinformatyki  dotyczy w większości  aktualnie  prowadzonych prac zarówno w sferze badań podstawowych, jaki i medycznych. Jednak bioinformatyka zaistniała już wcześniej, w końcu XX wieku, gdy wraz z rozwojem techniki sekwencjonowania DNA pojawiły się pierwsze odczytane fragmenty kodu genetycznego, a nieco później  pierwsze genomy. Informację o sekwencji kodu genetycznego, uzyskaną przez biologów w postaci krótkich fragmentów, należało poprawnie złożyć w większe fragmenty lub genomy i zdeponować w bazach danych dostępnych dla wszystkich, aby następnie wykryć i opisać podstawowe geny oraz ich  mutacje. Tak narodziła się jako pierwsza genomika strukturalna - punkt wyjścia do dalszego rozwoju bioinformatyki.

-W tej chwili elementy genomiki strukturalnej mają szansę znaleźć zastosowanie w biznesie, a konkretnie  w dziedzinie Medycyny Spersonalizowanej, nowym sektorze usług dotyczących naszego zdrowia. Jej podstawą jest znajomość kompletnej sekwencji DNA genomu pacjenta, około 6 mld liter kodu. Do ustalenia ostatecznej  ciągłej sekwencji  specjaliści potrzebują odczytać przejściowo między 100 a 300 mld liter kodu z  fragmentów DNA. Następnie należy odnaleźć każdy fragment z około 23 tys. genów człowieka i porównać ich sekwencje ze "zdrową wersją", aby  znaleźć ewentualną mutację. Dla przeciętnego obywatela będzie tych mutacji  około 15 000, z czego statystycznie 8 będzie miało wpływ na jego życie i zdrowie. Dla sprecyzowania poziomu zagrożenia znalezionych mutacji należy jeszcze tylko przeszukać dostępne bazy medyczne, zajmujące się korelowaniem mutacji z objawami chorobowymi. Jako że bazy te są niemal codziennie aktualizowane, warto to robić co jakiś czas. Mnożąc czas potrzebny do wykonania analizy całych genomów ludzkich poprzez kilka miliardów potencjalnych klientów możemy być pewni, że pracy dla bioinformatyków w tym sektorze nie zabraknie przez najbliższe kilkaset lat - twierdzi dr hab. Marek Zagulski.

Biologia i informatyka stale wymieniane są w czołówce najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Jednocześnie od kilkunastu lat są to jedne z najliczniej rekrutujących i najbardziej opłacalnych branż. Wystarczy przytoczyć, że średnie zarobki w branży IT w Polsce w 2010 r. to prawie 10 tys. zł. Można bez ryzyka pokusić się o stwierdzenie, że dla osób posiadających wiedzę łączącą te dwie dziedziny pracy nie zabraknie.

- Absolwenci studiów doktoranckich "Bioinformatyka" znajdą zatrudnienie w jednostkach klinicznych  i diagnostycznych, w firmach produkujących specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny, w sektorze farmaceutycznym oraz laboratoriach biologii molekularnej, a także w firmach z sektora informatycznego. Będą oni mogli również kontynuować pracę naukową - przyznaje dr hab. Anna  Boguszewska-Chachulska, Członek Zarządu Genomed S.A.

W przytoczonym raporcie pojawia się jeszcze jedna istotna tendencja: prawie 1/4 wszystkich pracodawców (23%) wykazuje chęć zatrudnienia absolwenta studiów doktoranckich kierunku biotechnologicznego. W Polsce po raz pierwszy interdyscyplinarne studia III stopnia w zakresie bioinformatyki zostaną uruchomione w przyszłym roku na Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Współtwórcami kierunku są Spółka Genomed oraz Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

- Utworzenie studiów doktoranckich w zakresie bioinformatyki w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych planowane jest wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012. Kandydować na nie mogą zarówno osoby z wykształceniem biomedycznym: biologia, biotechnologia, medycyna, analityka kliniczna, jak również absolwenci informatyki, fizyki, chemii, bądź kierunków pokrewnych  - dodaje dr hab. Anna  Boguszewska-Chachulska.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii