Targi biotechnologii, technologii informacyjnych i zielonych technologii - Rouen listopad 2010


Targi biotechnologii, technologii informacyjnych i zielonych technologii - Rouen listopad 2010: artykuł nr 48968

2010-10-23 01:48:47 Biotechnologia

W dniach 17 i 18 listopada 2010 roku w Parc Expo w Rouen odbędzie się po raz pierwszy impreza B.I.G. Talents, która zgromadzi podmioty i rozwiązania z trzech dynamicznie rozwijających się sektorów: biotechnologii (Biotech), technologii informacyjnych (I-Tech) i zielonych technologii (Greentech), umożliwiając przyspieszenie realizacji projektów związanych z rozwojem i zakładaniem przedsiębiorstw.

Dzięki europejskim i narodowym programom stawiającym w uprzywilejowanej pozycji kwestię badań i rozwoju, nadzwyczajnym liniom pożyczkowym ?grand emprunt? i funduszom przeznaczonym w szczególności dla klastrów stymulujących konkurencyjność przedsiębiorstw, warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć stały się wyjątkowo sprzyjające.  

 

Konwent biznesu zdynamizuje innowacyjne przedsięwzięcia

 

Konwent biznesu B.I.G. Talents umożliwi przedsiębiorstwom zaangażowanym w realizację innowacyjnych przedsięwzięć oraz przyszłym założycielom firm odbycie na specjalnie zarezerwowanej powierzchni i w warunkach pełnej dyskrecji, spotkań z klientami lub z potencjalnymi partnerami wśród których znajdą się  placówki badawczo-rozwojowe, uczelnie, inwestorzy, instytucje wspierające itd.  Program 40-minutowych  spotkań planowany jest z wyprzedzeniem.


Innowacja B.I.G. Talents: jako podsumowanie dnia inicjatorzy projektów mogą poprosić o zorganizowanie tzw. BIG meeting ? ponownego spotkania przy ? okrągłym stole ? z kilkoma potencjalnymi partnerami, których poznali w trakcie indywidualnych spotkań, mającego na celu przyspieszenie wdrożenia  innowacyjnego przedsięwzięcia.

 

Targi - prestiżowi wystawcy i wirtualne zwiedzanie laboratoriów zaawansowanych technologii

 

Przestrzeń targowa B.I.G. Talents skupia w jednym miejscu wszystkich specjalistów i partnerów technologii jutra (GDF SUEZ, SNC RENAULT CLEON, SGS Multilab, Instytut CARNOT ESP, klastry MOV?EO i NOV@log, OSEO, APEC) i jest podzielona na dwie części:

 

-        miasteczko zasobów technologicznych i szkoleń, gdzie spotykają się przedsiębiorstwa, laboratoria badawczo-rozwojowe oraz placówki szkoleniowe,

-        miasteczko zasobów finansowych i wsparcia dla przedsiębiorczości, które zapewnia możliwość spotkania ze wszystkimi strukturami oferującymi powstającym firmom wspieranie ich rozwoju i odpowiednie warunki do prowadzenia działalności (inkubatory przedsiębiorczości, oferta terenów do zagospodarowania i nieruchomości), finansowanie (banki, fundusze venture capital, business angels) oraz doradztwo i wspieranie biznesu (izby handlowo-przemysłowe, firmy doradcze).

 

Innowacja B.I.G. Talents - Uzupełnieniem targów, mającym na celu przybliżenie działalności reprezentowanych tam podmiotów i zaawansowanych technologii, będzie wirtualne zwiedzanie 4 najważniejszych laboratoriów w Rouen i jego regionie, zorganizowane w trybie wideokonferencji.  Tego rodzaju ?wizyta? umożliwi uczestnikom rozmowę z pracownikami naukowymi laboratoriów, obejrzenie wyposażenia i wirtualną wymianę danych kontaktowych bez konieczności opuszczania terenu imprezy B.I.G. Talents.

 

Polecamy w szczególności:

 

Zwiedzanie PRIMACEN pod kierunkiem profesora Huberta Vaudry:

IFRMP 23 (Instytut Multidyscyplinarnych Badań nad Peptydami), organizator ostatniego Światowego Kongresu Neuroendokrynologii, który odbył się w Rouen w lipcu 2010 roku, prowadzi interdyscyplinarne prace badawcze nad peptydami i białkami o potencjale leczniczym, łączące badania podstawowe z klinicznymi.  W tym celu instytut IFRMP 23  został wyposażony w wyjątkowo efektywne zaplecze techniczne, obejmujące w szczególności Regionalną Platformę Badania w zakresie Obrazowania Komórkowego Górnej Normandii (fr. Plate-Forme Régionale de Recherche en Imagerie Cellulaire de Haute-Normandie, w skrócie: PRIMACEN). PRIMACEN składa się z sześciu wydziałów, których działalność pokrywa szerokie spektrum zagadnień z zakresu obrazowania komórkowego i został powołany, by świadczyć usługi na rzecz szeroko rozumianej wspólnoty naukowej (instytucji publicznych, przedsiębiorstw, ...) na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

?     Środa,  17 listopada ? godz. 15:10 - 16:10


Zwiedzanie laboratorium CORIA pod kierunkiem profesora Mourad Boukhalfa:

Podlegające trzem instytucjom ? Uniwersytetowi w Rouen, Państwowemu Instytutowi Badań Stosowanych INSA i Krajowemu Ośrodkowi Badań Naukowych w Rouen CNRS - laboratorium UMR 6614 CORIA (Kompleksu Interdyscyplinarnych Badań w dziedzinie Aerotermochemii; fr. : Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie, w skrócie : CORIA) obejmuje sześć obszarów badawczych, takich jak: Spalanie, Plazmy, Turbulencje i transport wielkości skalarnych, Przepływ z unoszeniem fazy rozproszonej, Zanieczyszczenie atmosfery (źródło i wpływ), Elektromagnetyzm, Optyka i Optoelektronika.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 15:10 - 16:10

 

W programie wirtualnego zwiedzania przewidziano również Instytut Badań Materiałowych w Rouen i Instytut  Badań  w dziedzinie Chemii Organicznej IRCOF.

 

 

Osiem konferencji poświęconych technologiom jutra

 

Ponieważ przedsięwzięcia z zakresu zaawansowanycn technologii wymagają połączenia i wzajemnego uzupełniania się wiedzy i doświadczenia, B.I.G. Talents daje ekspertom innowacyjności okazję do wypowiedzi podczas 8 konferencji poświęconych 3 tematycznym obszarom :

 

v  Zdrowie i biotechnologie:

 

Innowacje i rozwój kardiologii w uniwersyteckim ośrodku szpitalnym CHU w Rouen

Konferencja prowadzona przez profesora Alain?a Cribier?a, ordynatora oddziału kardiologii w szpitalu CHU w Rouen, gdzie po raz pierwszy dokonano bezoperacyjnego wszczepienia sztucznej zastawki aorty oraz przez profesor Hél?ne Eltchaninoff. Skoncentrują się oni na przezskórnym wszczepianiu zastawek serca, czyli działalności w której szpital CHU w Rouen posiada wyjątkowe kompetencje. Konferencję uzupełni wystąpienie profesora Frédérica Anselme?a na temat technik elektrofizjologicznych.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 15:50 - 16:50

 

v  Technologie informacyjne:

 

Technologie dotykowe: perspektywy rozwoju do zastosowań powszechnych i przemysłowych

Konferencję poprowadzi Toni Da Luz, młody projektant interaktywnych rozwiązań w Immersion SAS, absolwent Szkoły Designu Nantes Atlantique, inicjator projektu Mindflow mającego na celu ulepszenie i rozwój projektowej pracy grupowej, w szczególności w ramach zastosowań przemysłowych (aeronautyka, przemysł motoryzacyjny), poprzez nowe możliwości wykorzystania, jakie przyniosły technologie dotykowe.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 14:30 ? 15:30

 

v  ? Zielone technologie ? :

 

Ekonomika innowacyjności ? dotychczasowy rozwój oraz tendencje ? zielonego wzrostu ? i możliwości jego wykorzystania przez podmioty działające na różnych rynkach

Konferencja zorganizowana przez Nicolasa Bouzou, ekonomistę i dyrektora Towarzystwa Studiów Ekonomicznych Aster?s, dotyczyć będzie obiecujących rynków w kategoriach rozwoju i innowacyjności.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 11:50 ? 12:30

 

v  Nie można też przeoczyć:

 

Obrad okrągłego stołu, poświęconych  finansowaniu innowacji i  inwestowaniu kapitałów własnych

Porady i wymiana doświadczeń szefów przedsiębiorstw na temat globalnego finansowania innowacyjności i struktur mogących wspierać inicjatorów projektów przy ich realizacji.

?     Czwartek, 18 listopada  ? godz. 10:00 ? 11:00

 

 

Informacje praktyczne :

Termin : środa 17 i czwartek 18 listopada 2010 r.

Godziny otwarcia : 17/11 - od 9:00 do 19:00,  18/11 - od 9:00 do 17:30

Miejsce : Parc Expo w Rouen

Informacje i zapisy : www.big-talents.eu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii