Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji dla PRAKTYKI


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji dla PRAKTYKI: artykuł nr 5221

2007-11-27 15:22:03 Ekologia

Już jutro, tj. 28 listopada o godzinie 11.00, w Sali Konferencyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (s. 105 a, I piętro), mieszczącej się przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami gmin i instytucji dla których Wydział świadczy specjalistyczne usługi dziś i będzie świadczył w przyszłości.

Jak unieszkodliwić ścieki? Jak chronić się przed powodzią? Jak wykorzystywać osady denne w rolnictwie? W jaki sposób wysypiska odpadów oddziałują na wody powierzchniowe i gruntowe? Jak efektywnie wykorzystywać odpady? To tylko niewielki zakres badań nad którymi pracuje Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Dla firm i instytucji spoza Uczelni (w tym gmin) proponuje specjalistyczne kursy, szkolenia, doradztwo, konsultacje, prace naukowo-badawcze, studialne, koncepcyjne, projektowe oraz wszelkiego rodzaju ekspertyzy i opinie.

Większość prac naukowych pracowników dydaktycznych, a także prace magisterskie i inżynierskie pisane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji realizowanych jest pod kątem praktycznego wykorzystania badań przez gminy z naciskiem na gminy wiejskie, które tego najbardziej potrzebują.

Ogromnym sukcesem Wydziału jest realizowany projekt w ramach INTERREG III, dotyczący „Ochrony historycznych krajobrazów kulturowych w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki”. Liderem projektu jest WIŚiG, a partnerami 10 uczelni i instytucji z krajów Europy – m.in. Austrii, Rumunii i Ukrainy. Projekt uwzględnia międzysektorowe podejście obejmujące ochronę przyrody, ochronę dziedzictwa jak również rozwój obszarów wiejskich. Ma na celu ochronę przed niekorzystnym wpływem procesów społeczno-ekonomicznych i niewłaściwego podejścia do problemu ochrony środowiska.

W spotkaniu na WIŚiG weźmie udział ponad 40 osób. Władze Akademii Rolniczej reprezentować będzie Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką Zenon Pijanowski, Wydział – Dziekan Jan Pawełek oraz Prodziekani, Kierownicy Katedr i Zakładów oraz wydziałowi koordynatorzy ds. współpracy z gminami i inni pracownicy naukowi Wydziału.

Porządek spotkania:

  • Powitanie gości i krótka prezentacja Wydziału.
  • Przedstawienie oferty Wydziału.
  • Dyskusja.
  • Podsumowanie spotkania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podczas którego będzie
można podyskutować o praktycznym wykorzystaniu osiągnięć nauki.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii