Uniwersytet Warszawski bez barier


Uniwersytet Warszawski bez barier: artykuł nr 5240

2007-12-02 08:16:55 Szkoła

Uniwersytet Warszawski otrzymał nagrodę specjalną w konkursie architektonicznym Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Urzędu m.st. Warszawy „Warszawa bez barier 2007”. Uczelnia została nagrodzona za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jest to już 4. edycja konkursu, a jednocześnie 4. nagroda dla UW. W 2004r. podczas pierwszej edycji konkursu Grand prix otrzymał budynek Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. W 2005r. w kategorii „obiekt zabytkowy” wyróżniono budynek Dawnej Biblioteki. Rok temu budynek Wydziału Prawa UW - Collegium Iuridicum III zwyciężył w kategorii „obiekt użyteczności publicznej”.

W tegorocznej edycji konkursu Uniwersytet został doceniony za wieloletnią działalność na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz prace na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Od 1996r. działania te koordynuje specjalnie do tego powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który stanął na czele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

W latach 1999-2003 uczelnia zrealizowała, we współpracy z PFRON-em, program „Uniwersytet dla wszystkich”, w ramach którego zlikwidowano przede wszystkim wiele barier architektonicznych. Przystosowywano 14 a częściowo zaadoptowano 16 budynków. Zorganizowano uniwersytecki transport dla osób niepełnosprawnych, zapewniając im dojazd na uczelnię dwoma w pełni do tego przystosowanymi autobusami. Uzupełnieniem tego pomysłu było zapewnienie osobom potrzebującym, wsparcia tzw. asystentów transportowych pomagających w przemieszczaniu się w obrębie niedostosowanych jeszcze budynków uniwersyteckich.

W latach 2003-2005 wdrożono na UW projekt „STUDIUJEMY RAZEM”, którego głównym celem było zapoznanie pracowników uczelni z problemami i potrzebami osób niepełnosprawnych, poprzez publikacje oraz organizację cyklu szkoleń.

Obecnie realizowane są na UW dwa projekty: MISARN (czyli przeciwdziałanie dyskryminacji Młodych Intelektualnie Sprawnych Ale Ruchowo Niepełnosprawnych) oraz „Per lingua mundi ad laborem”. Oba skupiają się na aktywizacji niepełnosprawnych i wyrównywaniu ich szans w życiu społecznym i zawodowym. W ramach pierwszego projektu zorganizowano na Wydziale Psychologii UW podyplomowe studia „Doradztwo i Planowanie Kariery Osób Niepełnosprawnych”. Powołano także stanowisko Specjalisty ds. Doradztwa i Planowania Kariery Osób Niepełnosprawnych. Celem drugiego programu jest pomoc osobom niewidomym oraz niedowidzącym w nauce języka angielskiego, przydatnego w trakcie poszukiwania pracy.

W 1996 r. na Uniwersytecie studiowało 40 niepełnosprawnych studentów. Dzięki ułatwieniom, jakie uczelnia zapewnia studentom niepełnosprawnym, liczba osób niepełnosprawnych studiujących na Uniwersytecie wzrosła w 2007 r. do 1000. I, co warto podkreślić, są to głównie studenci z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną.

W porównaniu z innymi uczelniami, Uniwersytet Warszawski oferuje najbardziej kompleksową ofertę dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni studenci mogą korzystać nie tylko z transportu uniwersyteckiego, ale także m.in. Centrum Komputerowego dla Studentów Niepełnosprawnych oraz Biblioteki Książki Cyfrowej. Stałe dyżury na uczelni pełnią: psycholog i psychiatra.

Uniwersytet brał również udział w tworzeniu Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych, którego częścią jest ogólnodostępny portal internetowy, zawierający wskazówki metodyczne dotyczące edukacji niepełnosprawnych uczniów i studentów, przydatne dla nauczycieli, wykładowców oraz rodziców. Stale zwiększa się także liczba przyjaznych niepełnosprawnym obiektów. W tej chwili 23 budynki uniwersyteckie są dostosowane w pełni, a 12 z nich jest dostępnych częściowo.

Dodatkowe informacje: www.bon.uw.edu.pl/osiagniecia.html

Anna Korzekwa

Uniwersytet Warszawski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół