UOKiK zaangażował się w społeczną kampanię ekologiczną


UOKiK zaangażował się w społeczną kampanię ekologiczną: artykuł nr 54

2004-10-21 17:15:57 Nauka w Polsce i na świecie

W społeczną kampanię ekologiczną Zielone znaki zaangażował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).UOKiK zaangażował się w społeczną kampanię ekologiczną

W społeczną kampanię ekologiczną Zielone znaki zaangażował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

ZWRACAJ UWAGĘ NA OZNACZENIA

Głównym celem trwającej od połowy lipca kampanii jest uświadamianie konsumentom znaczenia informacji na opakowaniach produktów.

Według UOKiK, założenia kampanii są zbieżne z jednym z podstawowych celów urzędu, jakim jest kształtowanie prozdrowotnych i proekologicznych wzorców konsumpcji.

ielone znaki" to kampania społeczna adresowana przede wszystkim do konsumentów w wieku 26-40 lat.

Jej głównym celem jest promocja i objaśnianie znaczenia symboli ekologicznych umieszczanych na produktach, które zostały wykonane ze szczególną dbałością o środowisko naturalne (np. podlegających ponownemu przetworzeniu, bezpiecznych dla warstwy ozonowej, nie testowanych na zwierzętach).

PROMUJ PRZEDSIĘBIORCÓW DBAJĄCYCH O ŚRODOWISKO

Odbywająca się w ramach kampanii akcja informacyjna (m.in. kampania telewizyjna) ma uświadomić konsumentom, że podejmując codzienne decyzje handlowe wywierają realny wpływ na sprzedaż danego wyrobu, lub usługi.

W ten sposób promują oni tych przedsiębiorców, którzy dbają o środowisko naturalne oraz stosują standardy zatrudnienia i produkcji przyczyniające się do podniesienia jakości życia w otoczeniu firmy.

dług badań firmy badawczej IPSOS, 75 proc. konsumentów wolałoby kupować produkty firmy odpowiedzialnej społecznie, a ponad 67 proc. jest skłonnych płacić więcej za wyroby przyjazne dla środowiska naturalnego.

Kampanię "Zielone znaki" organizują: Fundacja Komunikacji Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Informacje na temat kampanii znaleźć można na stronie internetowej Zielone znaki.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce,

21 października 2004

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie