Choroby genetyczne - Genetyka człowieka a sztuki piękne


Choroby genetyczne - Genetyka człowieka a sztuki piękne: artykuł nr 5552

2008-03-25 14:00:21 Medycyna

Na przestrzeni dziejów ludzkości, narodzenie się dziecka z wrodzonymi wadami rozwojowymi ciała wywoływało lęk, niepokój i próby tłumaczenia nieszczęścia przez jego rodziców, jak i otoczenie. Ślady tych przeżyć znajdujemy zarówno na liczących kilka tysięcy lat rysunkach skalnych i prymitywnych rzeźbach, jak i z czasów nowożytnych, na freskach, rzeźbach, rysunkach i obrazach.

Zapraszamy na wykład 26 marca 2008 roku (wyjątkowo środa), godz. 18:00, który poprowadzi prof. dr hab. n. med. Janusz Limon (Akademia Medyczna w Gdańsku): Genetyka człowieka a sztuki piękne.

Celem autora jest przedstawienie kilkudziesięciu reprodukcji różnych dzieł sztuki pochodzących z różnych okresów rozwoju naszej cywilizacji rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie oraz wrodzonych wad rozwojowych człowieka. Równocześnie zostaną przedstawione poglądy ludzi o dramatycznych wydarzeniach rodzinnych, które niejednokrotnie miały oddźwięk szerszy w otoczeniu i miały wpływ na losy chorych i ich rodzin. Zbiór reprodukcji dzieł sztuki powstawał kilkanaście lat i niektóre z nich są wynikiem osobistych poszukiwań autora oraz jego rodziny, przyjaciół i studentów medycyny.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. koresp. PAN jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Akademii Medycznej w Gdańsku. Urodził się w Nowym Stawie k. Malborka. Prawie całe dzieciństwo i młodość spędził w Sopocie a od wielu mieszka w dzielnicy Gdańska-Strzyży. W głębi duszy czuje się sopocianinem, ale zakochany jest w starym mieście Gdańska. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku, z którą związał całe dotychczasowe życie zawodowe. Jest specjalistą z zakresu genetyki klinicznej, ale główne jego zainteresowania naukowe dotyczą genetyki nowotworów człowieka. Jest członkiem korespondentem Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz Wydziału Lekarskiego PAU. Jest laureatem prestiżowej nagrody naukowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Jego hobby to praca naukowa. Interesuje się historią i wolny czas, rzadko pojawiający się w jego aktywnym życiu, poświęca poszukiwaniu dzieł sztuki na których przedstawiane są osoby chorujące na choroby genetyczne. Jego zbiór reprodukcji dzieł sztuki powstawał blisko 20 lat i jest efektem osobistych poszukiwań autora, jego brata Jerzego, przyjaciół i studentów medycyny.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny
Hotelu Rezydent w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny