Milion Europejczyków przeciw GMO


Milion Europejczyków przeciw GMO: artykuł nr 49004

2010-12-09 23:01:56 Ekologia

Po raz pierwszy podpisy w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej trafiają do Komisji Europejskiej. Milion Europejczyków domaga się w ten sposób wprowadzenia zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie na terytorium Unii Europejskiej.

Przedstawiciele organizacji Avaaz i Greenpeace jako pierwsi w historii przekazali dziś komisarzowi ds. zdrowia Johnowi Dalli petycję w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI - European Citizens' Initiative). W grudniu 2009 traktat lizboński zagwarantował obywatelom Wspólnoty możliwość wystąpienia do Komisji Europejskiej o zmianę obowiązującego prawa [1]

Organizacje Avaaz i Greenpeace zebrały ponad milion podpisów obywateli 27 krajów członkowskich pod petycją wzywającą KE do wprowadzenia zakazu upraw roślin modyfikowanych genetycznie do momentu powołania nowej niezależnej komórki naukowej, która zbada ich wpływ na środowisko i uwzględni etyczny wymiar takich praktyk w rolnictwie. Petycja powtarza niejako żądanie ministrów środowiska krajów członkowskich z 2008 roku [2], którzy domagali się reformy Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA - European Food Safety Authority).

"To znaczący krok dla demokracji w Europie. Inicjatywa Obywatelska dała Komisji ponad milion powodów, żeby słuchać społeczeństwa i działać z rozwagą, nie zaś uginać się pod presją lobby koncernów agrochemicznych, które chcą wpłynąć na przyszłość rolnictwa w Europie. Oczekujemy, że Komisja Europejska poważnie potraktuje obawy obywateli, rządów krajów Wspólnoty i niezależnych naukowców. Petycja pokazała, że Europejczycy chcą być zaangażowani w proces demokratyzacji prawa UE." - powiedział Ricken Patel, dyrektor Avaaz.

Zbiórkę podpisów rozpoczęto w marcu bieżącego roku w następstwie wydania przez Komisję Europejską zgody na uprawę na terytorium UE zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka o nazwie Amflora. Zlekceważono przy tym samym wątpliwości natury naukowej oraz sprzeciw opinii publicznej [3]. W konsekwencji kilka krajów członkowskich, w tym Polska, już pozwało Komisję Europejską przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości [4]

"Inicjatywa ta jasno pokazuje, że Europejczycy, w tym Polacy, opowiadają się przeciw tej niesprawdzonej, niepotrzebnej i niebezpiecznej technologii. Tymczasem w naszym kraju areał upraw roślin transgenicznych rośnie w sposób niekontrolowany i mimo oficjalnego negatywnego stanowiska rządu wobec GMO, wciąż brak prawa, które zakazywałoby jego wysiew." - powiedziała Joanna Miś, koordynatorka kampanii ?Stop GMO" w polskim Greenpeace.

Przekazanie podpisów uświetniło odsłonięcie ogromnego trójwymiarowego obrazu przedstawiającego pole rolne, namalowane przed siedzibą Komisji Europejskiej przez światowej sławy artystę Kurta Wennera i które wraz z przedstawicielami Avaaz i Greenpeace obejrzał komisarz Dalli.

PRZYPISY:

[1] Traktat lizboński daje obywatelom możliwość wprowadzenia zmian w prawie unijnym pod warunkiem zebrania 1 mln podpisów. Instytucje unijne nie opracowały jeszcze ostatecznego kształtu wdrażania tej inicjatywy. Jednakże, zgodnie z opinią prawną profesora Ludwika Kramera (College of Europe, University College London, University of Bremen), prawo obywateli do podejmowania działań w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej może być już wykorzystywane.
[2] W 2008 r. Rada ds. Środowiska jednogłośnie wezwała Komisję Europejską do znaczącego ulepszenia procedur oceny ryzyka GMO w Unii Europejskiej.
[3] W październiku b.r. badanie opinii publicznej w krajach Wspólnoty wykazało, że społeczny sprzeciw wobec zmodyfikowanej genetycznie żywności wzrósł do 61% - http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
[4] W maju b.r. w związku z autoryzacją ziemniaka Amfora na terytorium UE, Węgry wniosły sprawę sądową przeciw Komisji Europejskiej. Do postępowania dołączyły także Austria, Luksemburg, Polska i Francja.


Greenpeace

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii