Program Opieki Diabetologicznej Prodiab


Program Opieki Diabetologicznej Prodiab: artykuł nr 5768

2008-06-03 17:04:17 Medycyna

Na początku czerwca rusza Program Opieki Diabetologicznej Prodiab którego autorem jest polska firma biotechnologiczna Bioton SA. Patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. „Prodiab” to nowatorski program profilaktyczno – edukacyjny dla osób chorych na cukrzycę oparty o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, które zawarte zostały w protokole „PharmaDiaB”.

Program Opieki Diabetologicznej wdrażany przez Bioton został opracowany przez EuroPharm Forum – organizację, której celem było opracowanie i wdrożenie projektów rozszerzających zakres dotychczasowej praktyki aptekarskiej o działania związane z opieką farmaceutyczną, racjonalnym stosowaniem leków, informacją o lekach, promocją zdrowia i oświatą zdrowotną, profilaktyką i prewencją chorób społecznych oraz zapewnieniem świadczeń farmaceutycznych najwyższej jakości.

Włączenie farmaceutów do opieki diabetologicznej ma wiele racjonalnych przesłanek. Najważniejszym jest bezpośredni kontakt z pacjentami i szeroka wiedza medyczna. To właśnie farmaceuci są jedną z grup zawodowych, która może wspierać działania w zakresie opieki, profilaktyki i edukacji diabetologicznej. Przede wszystkim to farmaceuta może wcześniej rozpoznać symptomy cukrzycy, nakłonić pacjenta do wykonania badania na obecność cukru we krwi i przekonać go do wizyty u lekarza. W przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą, aptekarz może służyć swą fachową wiedzą na co dzień i sprawdzać, czy pacjent stosuje się do zaleceń lekarza i czy nie występują żadne niepokojące objawy. Cukrzyca zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, a w ostatnich latach mówi się wręcz o jej epidemii. Jest ona jednym z głównych i narastających problemów zdrowotnych, dotyczy ludzi w każdym wieku i we wszystkich krajach. Według Bharad Book Bureau w roku 2006 wartość globalnego rynku insuliny osiągnęła ok. 8,5 mld dolarów. Natomiast dynamika tego rynku w porównaniu z rokiem 2005 wyniosła 14 proc.

W Polsce insulinę stosuje ok. 420 tys. diabetyków. Koszty, które w procesie leczenia cukrzycy muszą pokryć zarówno pacjęci jak i systemy zdrowotne danych państw są coraz większe. W celu zahamowania epidemii cukrzycy i powstrzymania rozwoju jej powikłań, we wszystkich krajach wysokorozwiniętych wdrażane są programy i działania z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

W założeniach program ma :

  • rozpowszechniać założenia WHO w Polsce oraz integrować doświadczenia europejskie we wspólnym sposobie myślenia i działania.
  • integrować wysiłek lekarzy, aptekarzy, pielęgniarek i pacjentów tworząc interdyscyplinarne zespoły opieki diabetologicznej.
  • zwiększyć możliwość konsultacji ze specjalistami, zwłaszcza dla pacjentów z miejscowości oddalonych od centrów medycznych.
  • działać na rzecz obniżania stałych kosztów leczenia cukrzycy.
  • monitorować stan pacjenta na poziomie apteki, poprzez przygotowany do tego system komputerowy.

Poprzez monitorowanie zachowań pacjenta farmaceuta zyska możliwość prowadzenia efektywnych działań edukacyjnych, zaś zebrane w ramach programu dane statystyczne pozwolą firmie Bioton SA na identyfikację stanu świadomości i stopnia współpracy grupy pacjentów diabetologicznych. Dane statystyczne zebrane w ten sposób będą mogły stać się podstawą do projektowania ogólnopolskich akcji edukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny