Rzecznicy klimatu w ramach programu Challenge Europe wybrani


Rzecznicy klimatu w ramach programu Challenge Europe wybrani: artykuł nr 5795

2008-06-12 23:37:10 Ekologia

British Council ogłosił listę rzeczników klimatu. Grupa 16 dynamicznych młodych ludzi w wieku 20-35 lat podejmie wspólną pracę na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce. Połączone siły i umiejętności oraz pasja rzeczników klimatu stanowią podstawę kampanii klimatycznej British Council, prowadzonej w ramach programu Challenge Europe [1].

Polscy rzecznicy klimatu będą prowadzić działania razem z grupami reprezentującymi 14 innych europejskich państw. Tworząc niepowtarzalną i wyjątkową sieć 224 rzeczników klimatu stworzą i rozwiną 40 idei, które mogą trwale zmienić stosunek społeczeństwa do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz nowych metod utylizacji.
Program Challenge Europe został zainicjowany, gdyż zmiany klimatu są zagadnieniem niezwykle istotnym dla młodego pokolenia [2]. Celem programu jest udowodnienie, iż jednostki mogą podejmować działania, które w sposób realny wpływają na zmiany klimatu.

„Jestem przekonana, że udział w programie Challenge Europe pozwoli mi na wypracowanie spójnej wizji redukcji zagrożeń w środowisku, uwzględniając jednocześnie specyficzne uwarunkowania regionalne Polski. Mam nadzieję, że wspólnie z grupami z innych krajów uda nam się doprowadzić do sytuacji, gdy problemy klimatyczne zajmą trwałe miejsce w świadomości ekologicznej Europejczyków” powiedziała Kornelia Milczarek, rzecznik klimatu w ramach programu Challenge Europe.
Polscy rzecznicy klimatu są osobami śmiałymi, oddanymi sprawie oraz posiadającymi rozległą wiedzę.

Ilona Zawadzka, lider projektu w Polsce powiedziała: „Program stanowi szansę dla młodych i ambitnych ludzi, by razem mogli spróbować wprowadzić ekologiczne inicjatywy zarówno w swoich społecznościach, jak i na poziomie europejskim. Są oni liderami jutra, posiadają prawdziwą pasję oraz chęć działania na rzecz ochrony środowiska”.

British Council realizując program Challenge Europe współpracuje z wieloma organizacjami w Europie. W Polsce projekt będzie wdrażany w porozumieniu z instytucjami państwowymi, trzecim sektorem i przedstawicielami biznesu, którzy będą wspierać go dzieląc się specjalistyczną wiedzę, najlepszą praktyką, jak również wykorzystując swoje doświadczenie doradzają rzecznikom klimatu.

Więcej szczegółów na temat projektu można odnaleźć na stronie:
britishcouncil.org/pl/poland-challenge-europe.htm 
_______________________________
[1] Challenge Europe to program równocześnie prowadzony w 15 państwach Europy: Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Irlandii, Norwegii, Polsce, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Ukrainie. Ta 3-letnia kampania ma na celu wprowadzić określony i trwały wpływ na debatę dotyczącą zmian klimatu. Challenge Europe zgromadził 224 młodych rzeczników, którzy będą wspólnie pracować nad rozwojem 40 konkretnych idei na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla oraz nowych metod utylizacji. Jest to europejski element globalnej kampanii klimatycznej „Low Carbon Futures” prowadzonej przez British Council.
[2] Na zlecenie British Council latem 2007 roku na poziomie międzynarodowym zostały przeprowadzone badania. Dowiodły one, iż młode pokolenie chce dążyć do wprowadzenia zmian na świecie w zakresie ochrony środowiska. Chcą oni podejmować działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, aby stworzyć lepszy, bardziej bezpieczny świat, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla.

O British Council
British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Umożliwia ona nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Jest obecna w 110 krajach na całym świecie budując wzajemne zaufanie oraz zrozumienie pomiędzy ludźmi, społecznościami oraz narodami. Każdego roku British Council dociera do ponad 85 milionów ludzi poprzez swoją działalność w zakresie sztuki i kreatywności, edukacji i szkoleń, nauki i technologii, sportu.
British Council realizuje swoje cele w wielu obszarach. Polska placówka prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących szeroki zakres brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych.
Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności pomocnych w jednoczącej się Europie. W 2008 roku British Council obchodzi 70-lecie działalności w Polsce.

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii