IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna o człowieku w naturze i kulturze


IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna o człowieku w naturze i kulturze: artykuł nr 6108

2009-02-03 10:11:43

Od narodzi do śmierci. Człowiek w naturze i kulturze - to tytuł IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, która odbyła się w dniach 16-19 stycznia w Krakowie. Sympozjum zorganizowało Koło Naukowe Antropologów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"W konferencji wzięło udział około 120 osób, reprezentujących ośrodki antropologiczne i archeologiczne z całej Polski a nawet zza zagranicy" - informuje Justyna Marchewka, prezes Koła Naukowego Antropologów UJ.
Organizatorzy podzielili wystąpienia na kilka sesji: antropologia historyczna i pradziejowa, antropologia medyczna, człowiek a środowiska - implikacje antropologiczne, człowiek w kulturze, ontogeneza człowieka.

"Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z czym wzięli w niej udział również młodzi etnolodzy, kulturoznawcy, religioznawcy a także adepci nauk pokrewnych" - mówi Marchewka. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Elżbieta Haduch - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. W sumie, podczas czterech dni obrad przedstawiono ponad 50 referatów.

Konferencję zdominowała tematyka archeologiczna. Bożena Palczyńska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu referowała na temat "Hobbita" z Flores, czyli domniemanego nieznanego wcześniej gatunku człowieka. Agnieszka Młyńska z Uniwersytetu Łódzkiego opowiedziała o praktykach magicznych we wczesnośredniowiecznych pochówkach na terenie Polski. Rafał A. Fetner z Uniwersytetu Warszawskiego nakreślił problematykę epidemii i sposobu jej rozpoznania przez archeologów.

Zdaniem Marchewki, referatem zasługującym na szczególną uwagę było wystąpienie Beaty Rogozińskiej i Dagmary Werry z Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaáw Toruniu pt. "Człowiek w pradziejach. Element kultury czy natury". "Była to próba znalezienia miejsca dla Homo sapiens, który z jednej strony jest jednym z gatunków zwierząt, a z drugiej - twórcą kultury, prawdziwym rewolucjonistą w świecie zwierząt. Tylko on zmienia i dostosowuje do siebie środowisko. Referat był podróżą po kolejnych etapach rozwoju kultury" - relacjonuje prezes Koła Naukowego Antropologów UJ.

Podczas sympozjum zorganizowano konkurs na najciekawsze prezentacje w dwóch kategoriach: doktoranci i studenci. Wyboru dokonali uczestnicy spotkani. Za najbardziej zajmujący referat w pierwszej kategorii uznano wystąpienie Magdaleny Dąbrowskiej z Zakładu Antropologii UJ "Rafa szalonych mnichów. Ossuaria na terenie świątyń". Wśród wystąpień studenckich, słuchaczom najbardziej przypadła do gustu prezentacja Justyny Marchewki, również z Zakładu Antropologii - "Człowiek człowiekowi daniem, czyli dlaczego ludzie jedzą ludzi".

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z