723 mln złotych na badania naukowe dla gospodarki opartej na wiedzy


723 mln złotych na badania naukowe dla gospodarki opartej na wiedzy: artykuł nr 6148

2009-02-23 10:51:22 Ciekawostki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. W ramach Poddziałania 1.1.2 wsparcie będzie udzielane na realizację polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek