Stypendia dla wybitnych doktorantów i młodych doktorów z UW


Stypendia dla wybitnych doktorantów i młodych doktorów z UW: artykuł nr 6547

2009-12-15 14:57:52

W najbliższą środę, 16 grudnia, o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym stypendystom projektu ?Nowoczesny Uniwersytet ? kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego?. Uroczystość odbędzie się w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Zdobywcami stypendiów są najlepsi uczestnicy studiów doktoranckich oraz młodzi doktorzy, których badania ? przede wszystkim z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych ? mogą wpłynąć na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyczynić się do wzrostu potencjału naukowego w sektorach istotnych dla rozwoju kraju. Udział w konkursie stypendialnym wzięło 167 kandydatów, stypendium przyznano 44 osobom (22 doktorantom i 22 doktorom). Stypendia wynoszą 24 tys. zł (wypłacane będą w miesięcznych ratach).

Projekt ?Nowoczesny Uniwersytet? finansowany jest z unijnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Uniwersytet otrzymał na jego realizację blisko 12 mln zł. Projekt skierowany jest do doktorantów oraz wykładowców uczelni. Stypendia dla najlepszych doktorantów i młodych doktorów to tylko jeden z jego elementów. 

Zakłada on również stworzenie programu stypendialnego dla profesorów wizytujących UW z Polski i zagranicy oraz organizację staży zagranicznych dla młodych doktorów. Środki pozwolą też sfinansować program doskonalenia nauczycieli akademickich, czyli szkolenia z dydaktyki szkoły wyższej, przybliżające uczestnikom najnowsze metody nauczania (gry strategiczne, studia przypadków) oraz wiedzę z zakresu analiz i ocen przebiegu kształcenia.

Projekt ?Nowoczesny Uniwersytet? zakończy się w 2014 roku. Do czego czasu z programów stypendialnych skorzysta 220 doktorantów i młodych doktorów oraz 75 profesorów wizytujących. W ramach programu staży zagranicznych wyjedzie 110 młodych doktorów. Odbędzie się też 20 edycji szkoleń z zakresu dydaktyki.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: www.nuw.uw.edu.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z