Polscy studenci mają szanse na stypendium w Cambringe


Polscy studenci mają szanse na stypendium w Cambringe: artykuł nr 6570

2010-01-07 22:09:40

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja programu Amgen Scholars, dzięki któremu polscy studenci będą mieli szansę wziąć udział projektach badawczych na prestiżowych zagranicznych uczelniach m.in. w Cambridge.

W czasie, kiedy nowe pokolenie naukowców jest potrzebne jeszcze bardziej niż kiedyś, Fundacja Amgen rozpoczęła Europejski Program Naukowy AMGEN (Amgen Scholars Europe Programe - ASEP), aby jak najszybciej zapewnić przyszłym czołowy naukowcom dostęp do laboratoriów badawczych na światowym poziomie. Program ASEP jest adresowany do studentów kierunków medycznych, chemicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Po raz kolejny mogą w nim wziąć udział również polscy studenci, którzy zgłoszą swoją aplikację do programu.

Program Naukowy AMGEN to inicjatywa z budżetem w wysokości 27,5 miliona dolarów. Po raz pierwszy rozpoczęto działalność na terenie Stanów Zjednoczonych w 2006 roku. Fundacja Amgen zdecydowała się na rozszerzenie działalności na Europę. Program daje studentom możliwość uczestnictwa w projektach badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych i doświadczonych naukowców z obszaru biologii, bioinżynierii i chemii. W Europie partnerami programu są Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Karolinska Institutet, (Szwecja) i Uniwersytet Ludwig-Maximilians ? LMU (Niemcy).

To już druga edycja programu ASEP w Europie. W poprzedniej edycji wzięło udział 59 stypendystów. Reprezentowali oni 35 uczelni wyższych spośród 15 europejskich krajów, m.in.: Bośnię, Chorwację, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Rosję, Serbię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię, Turcję oraz Polskę, W ubiegłym roku Polskę reprezentowało 7 wybranych studentów.

O przyjęciu na studia decyduje każdy jednostka akademicka, biorąca udział w programie ASEP, wybierając spośród zgłoszonych aplikacji z całej Europy. Każdy z programów ma indywidualny proces aplikacyjny i wymaga informacji o dotychczasowych wynikach nauki, listu rekomendacyjnego i eseju. Laureaci nie pokrywają żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie. Poszukiwane są przede wszystkim osoby zainteresowane tematyką konkretnych projektów badawczych, które chcą poszerzać swą wiedzę w danych dziedzinach.

Więcej informacji o programie i naborze znajduje się na stronie www.amgenscholars.eu.

O Fundacji Amgen:
Celem fundacji Amgen (wwwext.amgen.com/citizenship/overview.html) jest wspieranie edukacji przedmiotów ścisłych, poprawa dostępu pacjentów do służby zdrowia i wzmacnianie społeczności lokalnych, gdzie żyją i pracują pracownicy Amgen. Od 1991 roku Fundacja przeznaczyła 130 milionów dolarów na granty dla organizacji non profit w Stanach Zjednoczonych, Puerto Rico i Europie. Ich celem było zainicjowanie zmian w systemie edukacji, zdrowia i wspierania społeczności lokalnych.

O grantach przyznawanych na badania przez Amgen:

Inicjatywa grantów przyznawanych przez Amgen powstała w 2006 roku. Na ten cel dotychczas zostało przyznanych 27,5 miliona dolarów. Kwota ta zapewnia studentom udział w badaniach na najlepszych światowych jednostkach badawczo ? dydaktycznych. W Stanach Zjednoczonych w projekcie biorą udział uczelnie: California Institute of Technology; Columbia University/Barnard College; Howard University; MIT; Stanford University; University of California, Berkeley; UCLA; University of California, San Diego; University of California, San Francisco oraz University of Washington. Natomiast w Europie są to uczelnie: University of Cambridge, Karolinska Institutet, and Ludwig-Maximilians-Universität.

Do końca 2009 roku ponad 800 studentów skorzystało z grantów przyznanych przez Fundację Amgen. Wielu spośród dotychczasowych stypendystów jest w trakcie przygotowania doktoratów na najlepszych światowych uczelniach.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z