Obrączkowanie orłów bielików


Obrączkowanie orłów bielików: artykuł nr 717

2005-05-24 01:16:39 Zoologia

Obrączkowanie orłów bielików rozpoczęło się w Wielkopolsce i Lubuskiem. Na tym terenie gnieździ się ponad 100 par tych chronionych ptaków drapieżnych, co stanowi około 1/5 populacji w Polsce. Polska jest drugim co do wielkości, po Norwegii, krajem w Europie pod względem liczebności bielików. Obrączkowanie orlich piskląt rozpoczęło się 10 maja i potrwa około miesiąca. Dzięki ewidencji bielików naukowcy mogą stale kontrolować ich liczebność, śledzić ich wędrówki oraz skuteczniej je chronić. Niektóre z par w Wielkopolsce i Lubuskiem wykorzystują te same gniazda od 25 lat.

Nie jest to jednak regułą, gdyż inne ptaki zmieniają gniazda.

Fragmenty artykułu PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii