Nowe rozporządzenia w sprawie planów ochrony, siedlisk i gatunków chronionych...


Nowe rozporządzenia w sprawie planów ochrony, siedlisk i gatunków chronionych...: artykuł nr 759

2005-06-01 04:55:43

Wczoraj w Dzienniku Ustaw Nr 94 z dnia 30 maja 2005 r. opublikowane zostały dwa ważne dla funkcjonowania ochrony przyrody rozporządzenia. Pod pozycją 794 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

W pozycji 795 ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura. Z kolei w Dzienniku Ustaw Nr 91 z 24 maja br. ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.

Źródło: www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z