W styczniu liczenie żubrów w Białowieży


W styczniu liczenie żubrów w Białowieży: artykuł nr 1730

2005-12-29 15:07:42 Zoologia

Około czterystu sztuk liczy obecnie stado żubrów żyjące na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej – oceniają pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, przygotowujący się do dorocznego liczenia największego w kraju stada tych zwierząt. Jak informuje Jerzy Dackiewicz, kierownik ośrodka hodowli żubrów w Białowieży, zwierzęta jeszcze żerują w lesie i nie wszystkie gromadzą się w miejscach dokarmiania. Dlatego liczenie rozpocznie się w styczniu.

Liczenie przeprowadzane jest zawsze zimą, gdy leży śnieg, a żubry zbierają się w większe grupy w miejscach ich stałego dokarmiania.

Pracownicy BPN oceniają, że stado będzie rekordowo duże i może liczyć około czterystu sztuk. W tym roku przyszło na świat ok. 50-60 młodych, a wysyłka żubrów do innych hodowli (w tym roku m.in. do Francji i do Puszczy Knyszyńskiej), odstrzały selekcyjne prowadzone za zgodą ministra środowiska (sztuk starych, chorych i nie nadających się do dalszej hodowli) oraz przypadki naturalnej śmierci tego wzrostu populacji nie zrównoważyły.

Zakładany przed laty poziom liczebności białowieskiego stada w stosunku do powierzchni puszczy to ok. 250 sztuk. Obecne stado jest za duże w stosunku do obszaru, na którym bytuje. Żubry wyrządzają szkody w uprawach i są ze sobą zbyt blisko spokrewnione genetycznie.

Park Narodowy liczy na realizację strategii "Żubr", opracowanej przy udziale naukowców z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, która w części naukowej (jest też część turystyczna) zakłada naturalną migrację tych zwierząt z Białowieży do sąsiednich puszcz.

Potrzebne są jednak pieniądze na realizację projektu, bo zakłada on m.in. zalesianie terenów między puszczami, by tworzyły się tzw. korytarze ekologiczne oraz budowę małych zbiorników retencyjnych. Pierwsze fundusze zostały już pozyskane, m.in. z Ekofunduszu.

Białowieża jest znanym na całym świecie ośrodkiem hodowli żubrów. W Polsce swobodnie żyjące żubry można obecnie spotkać także m.in. w Bieszczadach, Lasach Pilskich, Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej.

PAP - Nauka w Polsce, Robert Fiłończuk

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii