Niszczenie lasów na Ziemi postępuje w zastraszającym tempie


Niszczenie lasów na Ziemi postępuje w zastraszającym tempie: artykuł nr 2165

2006-03-23 03:35:34 Leśnictwo

Niszczenie lasów na Ziemi postępuje w zastraszającym tempie i obecnie zaledwie 10 proc. drzewostanów ma pochodzenie naturalne - ostrzegła we wtorek 21 marca organizacja Greenpeace podczas VIII konferencji stron-sygnatariuszy Konwencji o Bioróżnorodności w Kurytyba w brazylijskim stanie Parana.

"Niszczymy cenne lasy naturalne w bezprecedensowym tempie. Co dwie sekundy znika kawałek lasu wielkości boiska piłkarskiego" - ostrzega Greenpeace.

Według organizacji jedną czwartą lasów, które Ziemia straciła w ciągu 10 tys. lat, zniszczono w ostatnich 30 latach, co jest bezpośrednim powodem naruszania bioróżnorodności naszej planety.

Obecne tempo wymierania gatunków roślin i zwierząt jest - jak podkreśla Greenpeace - około 1000 razy szybsze niż przed pojawieniem się człowieka i jeszcze wzrośnie 1000-krotnie do 2050 r.

"Greenpeace" przedstawił mapy satelitarne - opracowane przez Uniwersytet z Yorku (Wielka Brytania) - z których wynika, że 82 spośród 142 państw posiadających lasy już utraciło cały drzewostan naturalny.

"Z tego opracowania wynika jasno, że należy pilnie stworzyć światową sieć chronionych obszarów leśnych i oceanicznych. W przeciwnym razie brak działań ze strony rządów może za 20 lat doprowadzić do utraty znacznej części bioróżnorodności" - ostrzega "Greenpeace".

Konwencja o Bioróżnorodności z 1992 r. ma na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Podpisało ją 150 państw. MW

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa