Łódzki Patrol Interwencyjny Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami


Łódzki Patrol Interwencyjny Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami: artykuł nr 3033

2006-07-27 18:42:54 Zoologia

Łódzki Patrol Interwencyjny Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce, zwany popularnie Strażą dla Zwierząt, ma już swój zarząd. Teraz szuka pomieszczenia na siedzibę. Nie jest to proste, bo trzeba przynajmniej 100 metrów kwadratowych, najlepiej z piwnicą, by pomieścić zwierzęta. Chcemy nie tylko odbierać właścicielom źle traktowane zwierzęta, ale też pomagać tym, którzy zaniedbali je z niewiedzy czy braku środków, organizować adopcję zwierząt, edukować i doprowadzić do tego, żeby ustawa o ochronie zwierząt zaczęła wreszcie działać pełną parą.

By człowiek, który zamordował zwierzę ze szczególnym okrucieństwem, trafiał do więzienia, a nie dostawał wyrok w zawieszeniu.

Źródło: Dziennik Łódzki

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii