NaTech Education


NaTech Education: artykuł nr 3229

2006-08-31 16:13:00 Ciekawostki

W Szwajcarii uruchomiono nową inicjatywę mającą promować zrozumienie nauk przyrodniczych przez uczniów. Inicjatywa NaTech Education, zainaugurowana 28 sierpnia, stworzy możliwości dokształcania kadry nauczycielskiej oraz wesprze opracowywanie materiałów i pomocy naukowych. Kolejnym celem jest poprawa wizerunku i wartości przedmiotów szkolnych związanych z techniką. Wraz z resztą Europy Szwajcaria staje w obliczu zagrożenia nowymi konkurentami, głównie z Azji.

Narodowy doradca Kathy Riklin, przewodnicząca Komisji ds. Nauki, Edukacji i Kultury, wyraziła zaniepokojenie rosnącym brakiem zainteresowania przedmiotami technicznymi ze strony młodych ludzi oraz spadającą liczbą młodych ludzi wybierających kierunki techniczne, związane z naukami przyrodniczymi czy inżynierskie.

Źródło: Cordis

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek