CENTRUM NAUKI KOPERNIK


CENTRUM NAUKI KOPERNIK: artykuł nr 48967

2010-10-22 01:38:04 Ciekawostki

Od 22 października Centrum Nauki Kopernik rozpoczyna telefoniczne rezerwacje zwiedzania dla grup. To propozycja skierowana głównie dla szkół, bardzo ważnego adresata oferty Centrum. Tego dnia także wystawy Centrum testować będą nauczyciele, dla których wizyta w tej nowej w Polsce instytucji stanowi szansę na wzbogacenie procesu nauczania, ale też wyzwanie.

Otwarcie Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 5 listopada 2010 r, po trwającym 3 dni Wielkim Wybuchu (www.wielkiwybuch.eu) rozpocznie się "normalne" zwiedzanie Centrum.  Wśród 450 tys. osób, które zgodnie z przewidywaniami rocznie odwiedzą Centrum, znaczną część stanowić będą grupy szkolne.

Co czeka nauczycieli w Centrum Nauki Kopernik
W otwieranym w tym roku module A Centrum, na 3,8 tys. m2 znajdzie się 360 interaktywnych eksponatów pogrupowanych w galeriach tematycznych. Będą to: Korzenie cywilizacji, Galeria dla najmłodszych "Bzzz!", Strefa  światła, Człowiek i środowisko oraz Świat w ruchu.

W pierwszej połowie 2011 roku otwarte zostaną: galeria: Re:generacja, laboratoria (fizyczne, chemiczne, biologiczne, robotyczne) oraz Planetarium, Park Odkrywców z dziełami sztuki i interaktywnymi eksponatami do eksperymentów pod gołym niebem oraz ogród na dachu.

Eksponaty wszystkich naszych galerii są interaktywne, większość ma charakter interdyscyplinarny.  Wszystkie galerie zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, również niewidomych.

Nowy typ zwiedzania
Układ galerii i rozmieszczenie eksponatów stwarza możliwość samodzielnego, bezpiecznego poruszania się po wystawach Centrum Nauki Kopernik. Dotyczy to klas, grup i pojedynczych uczniów.
Każdy nauczyciel będzie mógł tu przeprowadzić swoje własne, niepowtarzalne zajęcia. Do niego należy wybór galerii, dobór eksponatów, forma prowadzenia zajęć (proporcje: czas nauki a czas zabawy; poziom samodzielności), określenie czasu ich trwania, itp. CNK realizuje w ten sposób misję budzenia ciekawości świata, stawiania pytań, inspirowania do dalszych działań. W tym sensie stanowi raczej nowość na mapie edukacyjnej Polski.

Ta nowość może być zaskoczeniem dla nauczycieli, przyzwyczajonych do tradycyjnego zwiedzania, np. w muzeach. By mogli się do tego przygotować, pod koniec 2010 roku uruchomiona zostanie internetowa Platforma Edukacyjna (więcej informacji poniżej); Po otwarciu Centrum na stronie www.kopernik.org.pl będzie można zaznajomić się z dokumentem zawierającym rzeczowe objaśnienia wszystkich eksponatów wystawy. Ten kilkudziesięciostronicowy dokument będzie można przesyłać i  drukować, także w szkołach. 

Podczas zwiedzania w galeriach pomocą w wielu sprawach mogą też służyć animatorzy. To w znacznej części studenci ostatnich lat studiów, absolwenci wyższych uczelni lub doktoranci, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne, zostali też przeszkoleni w zakresie pracy z różnymi grupami zwiedzających. Każdy eksponat został zaopatrzony w krótkie objaśnienia, również w języku angielskim.

Platforma edukacyjna
Pod koniec grudnia na stronie www.kopernik.org.pl zostanie uruchomiona Platforma Edukacyjna. Będzie zawierała szczegółowe plany wszystkich galerii z rozmieszczonymi w nich eksponatami. Na podstawie tych mapek będzie można wytyczyć indywidualne trasy zwiedzania.

Każdy eksponat będzie tu szczegółowo opisany. Oprócz krótkich notek zamieszczone zostaną objaśnienia skierowane przede wszystkim do uczniów, wskazówki dydaktyczne adresowane do nauczycieli oraz odnośniki prowadzące do internetowych i nieinternetowych źródeł wiedzy związanej z eksponatem. Materiały o eksponatach będą wzbogacane o krótkie artykuły o charakterze popularno-naukowym. Prezentowane materiały umożliwią nauczycielowi wskazanie uczniom, z których eksponatów powinni skorzystać. Pomogą też wykorzystać przeprowadzone na wystawie doświadczenia w nauczaniu po wizycie w Centrum.

Czwartki dla nauczycieli
Cykliczne czwartkowe spotkania dla nauczycieli to możliwość rozszerzenia współpracy ze środowiskiem nauczycielskim na zasadach dialogu. Zależy nam, aby nauczyciele, ważni dla nas partnerzy, mogli w dogodnym czasie (zwiedzanie z klasą wiąże się z licznymi obowiązkami), zwiedzić Centrum, poznać galerie oraz eksperymentować z dostępnymi eksponatami. Każdy nauczyciel będzie mógł wtedy zaplanować własne, niepowtarzalne zajęcia w Centrum, indywidualnie dostosować je do swoich potrzeb i oczekiwań np. związanych z przedmiotem nauczania, realizacją wymagań programowych. Będzie mógł również uwzględnić szczególne, nieznane nam potrzeby i możliwości uczniów (np. wynikające z wieku uczniów, typu szkoły).

Tego dnia do dyspozycji nauczycieli będzie również specjalna sala, miejsce spotkań z pracownikami CNK i z innymi nauczycielami. Mamy nadzieję, że współpraca z CNK  doprowadzi do wymiany pomysłów, doświadczeń w środowisku nauczycielskim i zaowocuje nowymi projektami, warsztatami, szkoleniami.

Czwartki dla nauczycieli rozpoczynają się 18 listopada, godz. 16.00. Zgłoszenia należy przesyłać na specjalny formularz, który zostanie uruchomiony wkrótce na stronie Centrum. Spotkania będą organizowane w grupach do 30 nauczycieli. Do końca roku kalendarzowego zaplanowaliśmy 5 takich spotkań w interdyscyplinarnym gronie.  


Projekty edukacyjne i inne działania?
Centrum Nauki Kopernik, korzystając ze swoich dotychczasowych doświadczeń, będzie miało charakter otwarty, prowadząc wiele przedsięwzięć w Polsce, ale także za granicą.
Kluby Młodego Odkrywcy zakładane są w szkołach, w świetlicach, domach kultury i innych placówkach oświatowych. Uczniowie pod opieką dorosłego stawiają w nich pierwsze kroki w pracy naukowej - przedstawiają hipotezy, proponują metody weryfikacji, przeprowadzają i analizują pierwsze, naukowe eksperymenty. To miejsce, gdzie każdy może zostać badaczem. Nie oceniamy stanu wiedzy, nie stawiamy ocen. Tu nikt nie popełnia błędu. Na własną rękę i zgodnie z własnymi zainteresowaniami klubowicze wraz z opiekunami szukają odpowiedzi na naukowe pytania.

Kluby to przestrzeń dla eksperymentowania, konstruowania, dyskutowania i odkrywania świata na własną rękę. Spotkania klubów najczęściej odbywają się poza lekcjami szkolnymi, popołudniami lub np. w soboty. Kluby Młodego Odkrywcy operują najprostszymi materiałami - łatwo dostępnymi, tanimi, z odzysku. Przeprowadzane eksperymenty nie wymagają drogiego i specjalistycznego sprzętu. Klubowicze mają więc szansę powtórzenia eksperymentu w domu, na podwórku czy wśród swoich przyjaciół. Kluby tworzą swoją sieć w całej Polsce. Bycie klubowiczem to przynależność do społeczności odkrywców. Serwis www.kmo.org.pl to  miejsce wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji i zdrowej rywalizacji.

Konferencja "Pokazać-Przekazać". Specjalnie dla nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi, interaktywnymi metodami nauczania i rozwijania zainteresowań uczniów, Centrum od czterech lat organizuje konferencję "Pokazać-Przekazać". Podczas warsztatów przygotowywanych w ramach konferencji nauczyciele wspólnie opracowują eksperymenty, które mogą wykorzystać na swoich zajęciach. W konferencjach uczestniczą także demonstratorzy naukowi z zagranicznych ośrodków. 

Pokazy naukowe. Starszych uczniów zapraszamy na pokazy naukowe, takie jak Cieśnienie czyli 20 tys. torebek cukru; Tajniki Areodynamiki, stepowanie na balonie, w oparach absurdu.
Akademia Techniki. W ramach Akademii Techniki, organizowanej wraz z partnerem strategicznym - firmą Samsung, Centrum Nauki Kopernik odwiedziło ponad 90 szkół prowadząc w nich lekcje warsztatowe: "Jak działa mikrofalówka" i "Jak działa LCD". Głównym celem Akademii było rozszerzanie oferty edukacyjnej szkoły, wspieranie realizacji celów nowej podstawy programowej nakładającej na szkoły wymóg prowadzenia na lekcjach doświadczeń, wyjście naprzeciw potrzebom nauczycieli a przede wszystkim rozbudzanie ciekawości wśród uczniów gimnazjów oraz zachęcanie ich do samodzielnego poznawania świata i uczenia się.

Podczas ewaluacji przeprowadzonej przez Centrum Nauki Kopernik większość nauczycieli uznała Akademię Techniki za jedne z najlepszych zajęć tego typu, jakie mieli okazję zobaczyć, i wyraziło chęć ponownego zaproszenia animatorów Centrum Nauki Kopernik z warsztatami dotyczącymi innych tematów. Również ponad 80% ankietowanych uczniów uważało zajęcie za ciekawe i przeprowadzone w atrakcyjnej formie.

Od kilku lat Centrum Nauki Kopernik ma swoje liczne ambasady również za wschodnią granicą. Przy wsparciu fundacji Patrners Polska prowadzimy szkolenia z aktywnych metod nauczania w Gruzji i Tadżykistanie

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ EKSPONATÓW CENTRUM NAUKI KOPERNIK W PROCESIE EDUKACYJNYM

Hiperbola i spółka

Hiperbola, podobnie jak parabola, elipsa i okrąg nazywane są w matematyce krzywymi stożkowymi. Dlaczego? Co mają wspólnego ze stożkiem? O tym najłatwiej przekonać się używając eksponatu

Wszystkie te cztery krzywe mają wspólny rodowód. Każda powstaje w wyniku przecięcia stożka pod nieco innym kątem. Linię cięcia wyznacza poziom cieczy w przechylanej bryle.
Pokrewieństwo tych krzywych najlepiej ujawnia się w astronomii. Droga, po której porusza się każde ciało Układu Słonecznego, to jedna z czterech krzywych stożkowych. Planety, asteroidy i komety okresowe krążą po okręgu lub elipsie. Komety jednorazowe, które tylko raz pojawiają się w pobliżu Słońca i już nigdy nie wracają, poruszają się zaś po torze parabolicznym lub hiperbolicznym.

Jeden z miliona
Czy milion to dużo czy mało? Ile to jest jeden procent? Promil? Setna procenta? Dobrą intuicję pozwala rozwinąć prosty eksponat umieszczony w sekcji matematyka w galerii Korzenie Cywilizacji. To trzy przezroczyste walce, każdy wypełniony milionem kuleczek, białych i czerwonych. Wśród miliona kuleczek górny pojemnik zawiera tysiąc czerwonych, środkowy dziesięć, a dolny tylko jedną - pozostałe kuleczki są białe. W danej chwili jesteś jedną z dwóch milionów osób będących w Warszawie. Czy łatwo Cię odnaleźć w tym tłumie? Możesz to sobie wyobrazić szukając tej jednej czerwonej kulki w milionie innych, w dolnym walcu.

Jeden na milion to jednak wcale nie tak mało w świecie chemii. Wystarczy rozpylić trzy cząsteczki gazu bojowego - fosgenu - na milion cząsteczek powietrza, żeby podrażnić układ oddechowy człowieka. Stężenie 25 cząsteczek na milion (chemicy oznaczają to jako 25 ppm) jest już dla nas śmiertelne. Dziś na milion cząsteczek powietrza przypada 385 cząsteczek dwutlenku węgla, a w XIX wieku przed epoką industrialną było 280.  Ten wzrost  budzi niepokój, bo dwutlenek węgla przyczynia się do ocieplenia ziemskiego klimatu.

W środkowym walcu czerwona jest co tysięczna kulka - te kolorowe stanowią jeden promil wszystkich. Promil, inaczej jedna tysięczna, bywa używany przy określaniu stężenia alkoholu we krwi. W Polsce wolno prowadzić samochód, jeśli nie przekracza ono 0,2 promila.

Górny walec zawiera 990 000 przezroczystych  i 10 000 czerwonych kulek. Kolorowa jest co setna - jeden procent. Taki odsetek swego podatku każdy obywatel może rozdysponować wedle własnego uznania, przekazując pieniądze wybranej organizacji pożytku publicznego.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • 22 października zostanie uruchomiona telefoniczna rezerwacja dla grup, również szkolnych; w pierwszym etapie dostępne są terminy rezerwacji do końca roku kalendarzowego
 • cena biletu ulgowego dla ucznia w grupie wynosi 11.00 PLN, opiekun wprowadzający grupę minimum 10 uczniów wchodzi bezpłatnie
 • przed budynkiem Centrum można zatrzymać autokar i bezpiecznie wysadzić uczniów, nie ma jednak możliwości dłuższego parkowania
 • dla zorganizowanych grup przygotowane zostały specjalne szatnie
 • w budynku funkcjonuje "pokój śniadań", gdzie uczniowie mogą usiąść i zjeść własne śniadanie; docelowo będzie działało również bistro i sklepik
 • Centrum można zwiedzać spontanicznie, po prostu dobrze się bawiąc, jednak ci, którzy poświęcą czas na przygotowanie więcej skorzystają, pomocne w przygotowaniu są informacje zamieszczone na stronie www.kopernik.org.pl
 • nauczyciele wybierający się na zwiedzanie z grupą podopiecznych powinni zaplanować system zwiedzania; galerie nie są zamkniętymi przestrzeniami, konieczne jest więc ustalenie punktów i czasu zbiórki
 • zwiedzanie Centrum warto rozplanować na kilka wizyt lub co najmniej na etapy; jedna wizyta zajmuje przeciętnie 2 godziny, po których intensywność przeżyć wymusza co najmniej przerwę ;-) nikt nie jest w stanie w tym czasie zobaczyć całego Centrum; UWAGA! podczas ponownego zwiedzania możemy być zaskoczeni zmianami, które  w międzyczasie zaszły w Centrum lub niestandardowymi akcjami
 • nauczyciele, włączając wizytę w Centrum do procesu dydaktycznego mogą zaplanować ścieżkę zwiedzania, np. tematycznie, korzystając z opisów dostępnych na stronie internetowej; opisy są przygotowane w wygodnej do wydrukowania formie; w przyszłości na potrzeby dydaktyki uruchomiona zostanie Platforma Edukacyjna; nie ma tu natomiast wyznaczonych tras zwiedzania
 • w CNK nie ma przewodników, ale dostępni cały czas są wyszkoleni animatorzy  - w znacznej części studenci ostatnich lat studiów, absolwenci wyższych uczelni lub doktoranci, służący pomocą merytoryczną oraz organizacyjną
 • gotowych "lekcji muzealnych" w Koperniku nie będzie, ale można będzie zamówić pokaz interaktywny np. "Tajniki aerodynamiki"
 • Centrum jest otwarte na zorganizowane grupy nie tylko ze szkół; planowane jest m.in. uruchomienie oferty pakietów organizacji urodzin

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek