Powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie stale się zwiększa