Spotkanie z Dyrektorem Generalnym ds. Rybactwa i Spraw Morskich


Spotkanie z Dyrektorem Generalnym ds. Rybactwa i Spraw Morskich: artykuł nr 5256

2007-12-07 09:50:45 Zoologia

W dniu 5 grudnia sekretarz stanu Kazimierz Plocke, spotkał się w Brukseli z szefem Dyrekcji Generalnej ds. Rybactwa i Spraw Morskich Joe Borgiem. Atmosfera spotkania była pozytywna i konstruktywna. Obie strony uzgodniły kalendarz dalszych prac na rzecz rozwiązania trudnych problemów polskiego rybołówstwa bałtyckiego - aby zapobiec powtórzeniu się tegorocznej sytuacji w połowach dorsza.

Powołując się na uzgodnienia Polski i Komisji Europejskiej z luksemburskiej Rady Ministrów (23 października br.), obie strony potwierdziły wolę uzgodnienia pakietu zdecydowanych działań na rzecz wzmocnienia kontroli i szerszej restrukturyzacji polskiego rybołówstwa bałtyckiego, z uwzględnieniem żywotnych interesów polskich rybaków, w szczególności społecznych i ekonomicznych konsekwencji przyjętych działań.

Strona polska potwierdziła, że w bieżącym roku wystąpiła sytuacja przekroczenia limitów połowowych dorsza na stadzie wschodnim i zapowiedziała działania dyscyplinujące, szczególnie wobec przypadków łamania zakazu połowów dorsza wprowadzonego w lipcu br. rozporządzeniem 804/2007. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podziękował za potwierdzenie możliwości przyznawania rekompensat za tegoroczne dodatkowe dni zamknięte dla połowów z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii