Inżynieria środowiska, ekonomia, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka...


Inżynieria środowiska, ekonomia, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka...: artykuł nr 5584

2008-04-03 01:43:57 Szkoła

Inżynieria środowiska, ekonomia, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka, obsługa informatyczna produkcji rolniczej, systemy komputerowego wspomagania w przemyśle spożywczym to nowe kierunki i specjalności, jakie Uniwersytet Przyrodniczy (do niedawna pod nazwą Akademia Rolnicza) w Lublinie zamierza uruchomić w rozpoczynającym się w październiku 2008 nowym roku akademickim.

Jak informuje Krzysztof Stankiewicz - rzecznik prasowy uczelni - inżynieria środowiska obejmuje 3,5 - letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia o takich m.in. specjalizacjach jak ochrona i rekultywacja gleb, gospodarka ściekowo-osadowa, ochrona i zagospodarowanie obszarów wiejskich, czy infrastruktura techniczna wsi (ich uruchomienie będzie uzależnione od liczby chętnych).

Z kolei studia na kierunku ekonomia będą trwały 3 lata. Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, co umożliwi im kontynuowanie nauki na studiach II stopnia i zdobycie tytułu magistra ekonomii. Program nauczania, obejmujący przedmioty wyszczególnione w standardzie nauczania ekonomii, został rozszerzony o ekonomikę regionów, a także w ramach specjalności o takie przedmioty jak analiza ekonomiczna, marketing produktów żywnościowych, ekonomika handlu żywnością, technologia informacyjna, ekologia, zarządzanie strategiczne, marketing terytorialny itp.

Nowe specjalności to "Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka" (przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii oraz wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej), "Obsługa informatyczna produkcji rolniczej" oraz "Systemy komputerowego wspomagania w przemyśle spożywczym".

PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół