Konferencja Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w gospodarce leśnej


Konferencja Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w gospodarce leśnej: artykuł nr 6549

2009-12-15 15:31:34 Leśnictwo

W dniu 15 stycznia 2010 r na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. ?Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w gospodarce leśnej?. Patronat honorowy nad konferencją objęli: dr inż. Marian Pigan - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz prof. dr hab. Roman Gornowicz - Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Konferencja, adresowana jest do osób zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem pracy w Lasach Państwowych oraz prowadzących edukację w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu, przy wsparciu firmy Silvapol S.A.

Konferencja jest bezpłatna. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału (do 12 stycznia 2010 r), drogą elektroniczną pod adres: kainpra@up.poznan.pl

Więcej informacji o konferencji na stronie Wydziału Leśnego http://www.up.poznan.pl/wles

PROGRAM KONFERENCJI
Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w gospodarce leśnej

Sesja I

 • 10.15-10.35 Władysław Kusiak (UP w Poznaniu): Ocena bezpieczeństwa pracy w gospodarce leśnej na przestrzeni ostatnich 30 lat
 • 10.35-10.55 Piotr Gotowicki (DGLP w Warszawie): Kierunki działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w Lasach Państwowych
 • 10.55-11.15 Witold Grzywiński (UP w Poznaniu), Agnieszka Kapelan (BULiGL w Poznaniu), Jacek Wiekiera (RDLP w Poznaniu): Analiza wypadkowości w Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu w latach 1995-2007
 • 11.15-11.35 Kazimierz Staszyński (OIP w Rzeszowie): Rola i zadania koordynatora prac leśnych w świetle przepisów i praktyki gospodarczej
 • 11.35-11.55 Jacek Romankow (UP w Poznaniu): Nowe elementy zagro?eń zdrowotnych pracowników leśnictwa w aspekcie profilaktycznej opieki lekarskiej
 • 11.55-12.30 przerwa (kawa, herbata)

Sesja II
 • 12.30-12.50 Józef Grodecki (UP w Poznaniu): Główne zagro?enia dla bezpieczeństwa pracy występujące przy maszynowym pozyskaniu drewna
 • 12.50-13.10 Wiesława Ł. Nowacka (SGGW w Warszawie): Ocena zdrowia operatorów specjalistycznych maszyn leśnych na podstawie badań przeprowadzonych w krajach europejskich.
 • 13.10-13.30 Rafał Selwakowski (OR-W LP w Bedoniu): Europejskie standardy oceny ubrań dla drwali
 • 13.30-13.35 Henryk Nowiński (OR-W LP w Bedoniu): Badania hałasu i wibracji na stanowiskach pracy (komunikat)
 • 13.55-14.15 Silvapol S.A. (Poznań): Nowe ubrania robocze dla leśników - prezentacja
 • Dyskusja i podsumowanie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa