W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH ODKRYTO TROPY ZWIERZĄT SPRZED 240 MLN LAT


W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH ODKRYTO TROPY ZWIERZĄT SPRZED 240 MLN LAT: artykuł nr 794

2005-06-07 15:28:54 Zoologia

Nowe stanowisko z tropami zwierząt sprzed 240 mln lat znaleziono w kamieniołomie Kopulak koło Suchedniowa w Górach Świętokrzyskich. Jak informują jego odkrywcy: Maria Kuleta ze Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach i współpracujący z PIG Grzegorz Niedźwiedzki, w kamieniołomie Kopulak występują osady rzeczne, które tworzyły się w okresie triasowym, około 240 mln lat temu.

Na płytkim, piaszczystym dnie szeroko rozlanej rzeki zachowały się liczne ślady działalności życiowej różnych zwierząt: ślady pełzania zwierząt robakokształtnych oraz tropy płazów i gadów.

W odsłonięciu Kopulak występują, utrwalone w piaskowcu, tropy płazów (prawdopodobnie z grupy Temnospondyla), gadów (Prolacertidae, czyli prajaszczurek) oraz Arphosauromorpha (gadów naczelnych).

Największe znalezione ślady łap mają 35 - 45 cm długości. Ślady te pozostawiły brodzące po dnie rzeki kilkumetrowe archozaury.

Na stanowisku tym występują też unikatowe, dobrze zachowane skamieniałe norki owadów. W osadach w Kopulaku zachowały się również tzw. poziomy pedogeniczne, czyli warstwy dawnych gleb.

Andrzej Markert

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce 7 czerwca 2005

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii