Podlaski konserwator przyrody za odstrzałem dwóch wilków


Podlaski konserwator przyrody za odstrzałem dwóch wilków: artykuł nr 938

2005-07-05 11:48:05 Leśnictwo

Konserwator przyrody chce, żeby wojewoda podlaski wystąpił do ministra środowiska o zgodę na odstrzał dwóch wilków. Ma to związek z ostatnimi atakami wilków na bydło w gminach Dubicze Cerkiewne i Hajnówka w okolicach Puszczy Białowieskiej. We Wsi Mochnate i w Dubiczach Cerkiewnych wilki zagryzły w ostatnim czasie 5 sztuk bydła. Jak informuje podlaski konserwator przyrody Krzysztof Oniszczuk, złożył on już do wojewody prośbę o zgodę na odstrzał do ministra środowiska. "Liczę, że wojewoda do ministra wystąpi i w miarę szybko wniosek podpisze" – dodaje Oniszczuk.

Przed miesiącem konserwator informował, że znacznie spadła w regionie liczba ataków wilków na bydło. Został jednak spełniony warunek, jaki w tej sprawie postawiła działająca przy wojewodzie Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody: że odstrzały wilków mogą wchodzić w grę, gdy na danym terenie wilki zagryzą co najmniej 5 sztuk bydła.

W całym 2004 roku odnotowano 80 przypadków zagryzień bydła przez wilki w Podlaskiem, w 2003 roku było to 120 sztuk. Wojewoda wypłaca łącznie rolnikom z tego tytułu łącznie do 100 tys. zł odszkodowań rocznie.

Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, który prowadzi m.in. badania nad wilkami, szacuje, że w całej północno-wschodniej Polsce żyje około 260 wilków, podczas gdy w całym kraju około 670.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa