Podsumowanie Środkowoeuropejskich Targów Biotechnologii i Biobiznesu - Bio-Forum VII


Podsumowanie Środkowoeuropejskich Targów Biotechnologii i Biobiznesu - Bio-Forum VII: artykuł nr 5731

2008-05-23 01:59:11 Biotechnologia

Siódma edycja Targów Bio-Forum była doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami głównie w zakresie biotechnologii oraz sektora life-science. Oferta stanowiła przede wszystkim platformę kontaktów naukowo-biznesowych biosektora. Podczas Targów Bio-Forum VII zaprezentowało się 132 wystawców m. in. z: Polski, Węgier, Czech, Niemiec.

Targi skierowane były głównie do przedstawicieli sektora farmaceutycznego, biomedycznego, kosmetycznego, producentów żywności, zainteresowanych nowymi technologiami i wdrażaniem ich w swoich przedsiębiorstwach. Odbiorcą imprezy targowej byli także pracownicy naukowi uczelni oraz instytutów, a także studenci. W tym roku Targi Bio-Forum odwiedziło ok. 1200 osób zwiedzających.

Wystawcami Bio-Forum były wszystkie firmy i instytucje działające w obszarze wspierania transferu technologii m.in.:

biura patentowe, venture capital, seed capital, parki technologiczne jak również centra zaawansowanych technologii oraz inkubatory technologii. Ponadto firmy przedstawiły ofertę innowacyjnych produktów i usług dla firm biosektora, tym samym można się było zapoznać z ofertą świadczonych usług oraz produktów i rozwiązań. Oferta wystawców obejmowała m.in.:

* wyposażenie laboratoriów naukowych oraz firm biosektora;
* ofertę aparatury i odczynników;
* doradztwo dla biosektora;
* badania kliniczne (firmy CRO);
* surowce kosmetyczne i farmaceutyczne;
* prezentacje funduszy inwestycyjnych, Seed, Venture, Business Angels;
* specjalistyczne usługi: testy kosmetyków, badania na zwierzętach;
* specjalistyczną literaturę.
* i inne…Platforma Kontaktów

Unikalnym elementem Środkowoeuropejskich Targów Bio-Forum była prezentacja projektów B+R o potencjale aplikacyjnym m.in. dla ochrony zdrowia, farmacji, kosmetologii, produkcji żywności czy sektora biopaliw.

Imprezy Towarzyszące

Dla odwiedzających przygotowano liczne seminaria i szkolenia branżowe, dotyczyły one m.in. komercjalizacji oraz finansowania projektów badawczych, partnerstwa biznesowego, ekonomicznych uwarunkowań produkcji biopaliw, suplementów diety, biotechnologii w produkcji żywności, innowacji w kosmetologii oraz farmacji.

Szczególnie zainteresowanie wzbudził prestiżowy panel dyskusyjny „Bioregiony wkraczają na scenę polskiej biogospodarki” - z udziałem dziennikarzy, przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli wiodących firm biotechnologicznych tworzących się w Polsce bioregionów - łódzkiego, dolnośląskiego, małopolskiego.

Targi Biotechnologii i Biobiznesu – Bio-Forum VII odbyły się pod patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka województwa łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi.

Kolejne Targi Bio-Forum odbędą się w 13-15 maja 2009r.

Inf. prasowa

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii