Katalog opłat dla studentów w Polsce


Katalog opłat dla studentów w Polsce: artykuł nr 6131

2009-02-12 14:49:04

Katalog opłat dla studentów, który przewiduje reforma szkolnictwa wyższego, ma na celu jedynie uporządkowanie dotychczasowego systemu opłat - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek. Jurek odpowiadał w Sejmie na pytanie posła Adama Rogackiego (PiS) w sprawie planowanych dodatkowych opłat dla studentów państwowych uczelni wyższych. Jak powiedział Rogacki, wprowadzenie dodatkowych opłat m.in. za egzamin komisyjny jest "rozwiązaniem niedorzecznym i niepokojącym".

"Ten katalog opłat, który wprowadzamy, ma na celu uporządkowanie tego, co już jest. To nie są żadne dodatkowe opłaty i nie mamy zamiaru tych opłat podnosić" - powiedział podsekretarz stanu.

W jego opinii, propozycja wprowadzenia katalogu opłat wiąże się ze skargami samych studentów. "Studenci, głównie uczelni niepublicznych, skarżyli się na niespodziewane i dodatkowe opłaty, które musieli wnosić w trakcie kształcenia" - mówił.

Jak zaznaczył, projektowana zmiana ma na celu także "zrównanie statusu (uczelni publicznych i prywatnych - PAP) pod względem oferty (...) finansowej jaką przedstawiają studentom".

Według Jurka, proponowany przez resort katalog opłat nie wprowadza nowych opłat. "Znajdują się w nim te opłaty, które zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym uczelnia może pobierać już w tej chwili. (...) Te opłaty to są opłaty za zajęcia w językach obcych, które już w tej chwili są możliwe, a także opłaty za egzamin komisyjny, które są bardzo często pobierane na uczelniach niepublicznych" - tłumaczył podsekretarz stanu.

Jurek odniósł się także do planowanej zmiany dotyczącej ograniczenia punktów ECTS. Zgodnie z propozycją ministerstwa nauki, każdy student na studiach pięcioletnich nie będzie mógł przekroczyć 360 punktów ECTS, a na studiach sześcioletnich 420.

Według niego, w proponowanych zmianach chodzi wyłącznie "o poszerzenie dostępu studentów do studiów stacjonarnych w publicznych uczelniach wyższych". "Czy to podejście ma być takie jak dotąd, że każdy ma dostęp do wszystkich usług edukacyjnych w dowolnym zakresie, czy też ten dostęp limitujemy, a przez to poszerzamy pulę osób, dla których te usługi edukacyjne będą dostępne?" - pytał Jurek.

"Dostęp ma być ograniczony tylko w tym sensie, że każdy kandydat na studia ma pewną pulę usług edukacyjnych, do których ma dostęp" - tłumaczył i dodał, że "to nie ma absolutnie nic wspólnego z cenzusem majątkowym". "W naszym rozumieniu ma to poszerzyć dostęp do bezpłatnych studiów" - dodał.

W opinii Jurka, proponowane zmiany nie spowodują sytuacji, w której ucierpieć by mogli najlepsi studenci". "Przewidujemy cały system stypendialny, który ma promować najlepszych studentów" - mówił.

Jak dodał, proponowane zmiany są dopiero na etapie konsultacji społecznych i jak zaznaczył "nie jest przesądzone", że proponowane zmiany zachowają się w dotychczasowym kształcie.

"Partnerstwo dla wiedzy" jest pierwszą częścią zmian systemowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według minister nauki Barbary Kudryckiej, "celem zmian jest unowocześnienie polskich uczelni i wzmocnienie ich pozycji w światowej przestrzeni edukacyjnej".

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w PolsceNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z